Urząd Miasta Gliwice

Jesteś tutaj: Strona główna »  Urząd miasta

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel.:  231 30 42
       231 30 41
faks:  231 27 25
e-mail: boi@um.gliwice.plGodziny pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska

poniedziałek - środa  8:00 - 16:00
czwartek                    8:00 - 17:00
piątek                        8:00 - 15:00

 

Poniższe jednostki organizacyjne Urzędu przyjmują strony w poszczególne dni tygodnia w następujących godzinach:

Skarbnik Miasta: Ryszard Reszke

tel. 32-238-54-11
e-mail: sk@um.gliwice.pl  
 
Dyrektor Urzędu Miejskiego: Katarzyna Śpiewok
tel. 32-238-54-07
e-mail: s_dyr@um.gliwice.pl
 
Rzecznik Prasowy: Marek Jarzębowski 
tel. 32-239-12-89 wew. 289
e-mail: rzecznik@um.gliwice.pl    
 
Stanowiska w Biurze Obsługi Interesantów   
 
Centrala: tel. 32-231-30-41  
 
Informacja merytoryczna i wydawanie dokumentów z wydziałów:
Geodezji i Kartografii: tel. 32-239-13-26
Podatków i Opłat tel. 32-238-54-88
Gospodarki nieruchomościami: tel. 32-239-11-05
Architektury i Budownictwa oraz Planowania Przestrzennego tel. 32-239-13-01, skype
Ochrona Środowiska: tel. 32-239-13-02  
Informacja ogólna   tel. 32-239-11-65   tel. 32-239-12-54  
Konsultant ds. osób niepełnosprawnych   tel. 32-238-54-37   tel. 32-239-11-09
Stanowisko zamówień publicznych   tel. 32-239-12-56, skype
 
Korespondencja:
ekspedycja: tel. 32-239-11-34
przyjmowanie: tel. 32-239-12-44  
 
Rejestracja pojazdów:
stanowisko 1, 2 tel. 32-238-54-92
stanowisko 3 tel. 32-239-13-23
stanowisko 4 tel. 32-239-11-79
stanowisko 5, 6 tel. 32-238-54-03
stanowisko 7 tel. 32-239-13-29
stanowisko 8 tel. 32-239-12-10
stanowisko 9, 10 tel. 32-238-54-96
stanowisko 11, 12 tel. 32-238-54-85
 
Prawa jazdy:  
tel: 32-239-11-80
 
Sprawy meldunkowe:
stanowisko 1 tel. 32-239-12-03
stanowisko 2, 3 tel. 32-239-12-25  
 
Dowody osobiste:
stanowisko 1 tel. 32-239-13-45
stanowisko 2,3 tel. 32-239-13-44
stanowisko 4 tel. 32-239-13-40
stanowisko 5, 6 tel. 32-239-12-46      
 
Wydziały   
 
Biuro Obsługi Interesantów
tel. 32-239-11-65
faks: 32-231-27-25
e-mail: boi@um.gliwice.pl
 
Biuro Rozwoju Miasta
tel. 32-239-11-00,
faks: 32-335-40-14
e-mail: brm@um.gliwice.pl    
 
Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej
tel. 32-238-54-27,
faks: 32-231-30-49
e-mail: bpr@um.gliwice.pl
 
Biuro Zarządzania Płynnością Finansową
tel. 32-239-13-20
faks: 32-238-54-79
e-mail: bzp@um.gliwice.pl
 
Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
tel. 32-238-54-50
e-mail: sip@um.gliwice.pl
 
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 32-238-54-54,
faks: 32-239-13-48
e-mail: usc@um.gliwice.pl
 
Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 32-238-54-64
faks: 32-238-55-21
e-mail: ab@um.gliwice.pl
 
Wydział Budżetu i Analiz
tel. 32-238-54-55
fax: 32-238-54-55
e-mail: ba@um.gliwice.pl
 
Wydział Edukacji
tel. 32-239-11-14
faks: 32-238-54-51
e-mail: ed@um.gliwice.pl
 
Wydział Geodezji i Kartografii
tel. 32-238-54-48,
faks: 32-239-12-23
e-mail: ge@um.gliwice.pl
 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32-238-54-53
faks: 32-239-12-26
e-mail: gn@um.gliwice.pl
 
Wydział Informatyki
tel. 32-238-54-41
faks: 32-239-11-76
e-mail: in@um.gliwice.pl
 
Wydział Inwestycji i Remontów
tel. 32-238-54-42,
faks: 32-231-40-58
e-mail: ir@um.gliwice.pl
 
Wydział Kadr, Szkoleń i Płac
tel. 32-238-54-38,
faks: 32-238-54-39
e-mail: kd@um.gliwice.pl, szkolenia@um.gliwice.pl
 
Wydział Komunikacji
tel. 32-238-54-15,
faks. 32-238-54-16
e-mail: km@um.gliwice.pl
 
Wydział Księgowości
tel. 32-239-11-77,
faks. 32-239-11-73
e-mail: ks@um.gliwice.pl    
 
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
tel. 32-233-92-63
faks: 32-233-92-63
e-mail: kaw@um.gliwice.pl
 
Wydział Kultury i Promocji Miasta
tel. 32-238-54-09,
faks. 32-231-99-01
e-mail: kp@um.gliwice.pl
 
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
tel. 32-270-55-72
faks: 32-270-55-79
e-mail: na@um.gliwice.pl
 
Wydział Organizacyjny
tel. 32-238-54-66,
faks. 32-238-54-67
e-mail: or@um.gliwice.pl
 
Wydział Planowania Przestrzennego
tel. 32-238-54-00
faks: 32-238-54-01
e-mail: pp@um.gliwice.pl
 
Wydział Podatków i Opłat
tel. 32-239-12-99,
tel./faks: 32-238-54-19
e-mail: po@um.gliwice.pl
 
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
tel. 32-238-54-21,
faks: 32-238-54-21
e-mail: pu@um.gliwice.pl
 
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 32-238-54-34,
faks: 32-335-40-13
e-mail: so@um.gliwice.pl
 
Wydział Środowiska
tel. 32-238-54-45
faks: 32-239-11-99
e-mail: sr@um.gliwice.pl
 
Wydział Zamówień Publicznych
tel. 32-238-55-30
faks: 32-238-55-27
e-mail: za@um.gliwice.pl
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
tel. 32-238-54-31,
faks: 32-239-12-31
e-mail: zd@um.gliwice.pl
 
 
238
Twój schowek