Gliwice - portal miejski mojeGliwice.pl

Wiadomości z Gliwic

Gliwice w pierwszej dziesiątce

  • Dodano: 2017-11-08 17:00

Nasze miasto znalazło się wśród 10 najlepszych miast tegorocznej, XV edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Miasta i gminy oceniono według 16 kryteriów.

Gliwice należą do najlepiej rozwiniętych miast w Polsce. Potwierdza to Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, w którym nasze miasto zajęło tym razem szóste miejsce wśród miast na prawach powiatu.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka, powstaje w oparciu o 16 wskaźników obejmujących rozwój gospodarczy i społeczny oraz ochronę środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

W rankingu brano pod uwagę wydatki majątkowe i inwestycyjne per capita, procent wydatków majątkowych i inwestycyjnych w budżecie gminy, wydatki na transport i łączność per capita, procent wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu gminy, procent dochodów własnych w dochodach budżetu gminy, liczbę podmiotów gospodarczych, osób pracujących oraz bezrobotnych, napływ i odpływ ludności, liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców, procent radnych z wyższym wykształceniem, ludności objętej wodociągami oraz kanalizacją i oczyszczalnią ścieków. Wśród miast na prawach powiatu na pierwszym miejscu znalazła się Warszawa.

Organizatorami rankingu są: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej im Papieża Jana Pawła II oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. (mf)

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.