Gliwice - portal miejski mojeGliwice.pl

Wiadomości z Gliwic

Gliwickie składowisko będzie rozbudowywane

  • Dodano: 2017-03-29 07:45, aktualizacja: 2017-03-28 12:51

Ponad 9 milionów złotych zostało przeznaczonych na budowę III kwatery o powierzchni 3,4 ha i pojemności 650.000 m³ składowiska odpadów w Gliwicach.

Tym samym regionalna instalacja przeznaczona do składowania odpadów komunalnych zyska nową przestrzeń, pozwalającą przyjmować odpady przez minimum 15 lat.

Inwestycja ma potrwać do końca sierpnia 2018 r. i finansowana jest przez Fundusz w 75 % poprzez udzielenie preferencyjnej pożyczki z możliwością częściowego umorzenia Przedsiębiorstwu Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach. W ramach realizacji zadania nastąpi: przygotowanie podłoża do uszczelnienia (roboty ziemne) – uformowanie czaszy oraz obwałowań, zagęszczenie i oczyszczenie powierzchni przewidzianej do uszczelnienia (z kamieni, gruzu), niwelacja terenu, uszczelnienie kwatery, budowa systemu drenażu (odcieków i wód drenażowych) oraz odwodnienia kwatery, budowa przepompowni wód odciekowych i drenażowych oraz rurociągów tłocznych, budowa dróg i placów technologicznych.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.