Gliwice - portal miejski mojeGliwice.pl

Wiadomości z Gliwic

Konkurs Innowator Śląska 2015

  • Dodano: 2016-01-14 08:15, aktualizacja: 2016-01-13 10:59
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza firmy i instytucje naukowe do udziału w ósmej edycji konkursu Innowator Śląska. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA. 
 
 
Do konkursu mogą przystąpić podmioty w czterech kategoriach:
  • mikroprzedsiębiorca,
  • mały przedsiębiorca,
  • średni przedsiębiorca,
  • instytucja sektora badawczo-rozwojowego.
Uczestnicy Innowatora Śląska muszą wykazać się udokumentowanym wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w okresie ostatnich trzech lat.  
 
 
Konkurs ma na celu promowanie innowacji wprowadzanych przez podmioty z województwa śląskiego, poprawę wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.
 
 
Wyniki finału konkursu zostaną przedstawione na specjalnie zorganizowanej gali z udziałem mediów, przedstawicieli biznesu, samorządu, organizacji gospodarczych oraz uczestników konkursu i innych zaproszonych gości, która odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych „Intarg” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniu 14 czerwca 2016 r.
 
 
Nagrodami w konkursie są między innymi:
  • nagroda specjalna Prezesa Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 10 000 zł dla jednego rozwiązania wybranego spośród czterech najbardziej innowacyjnych w konkursie, ufundowana przez Prezesa GAPR sp. z o.o.,
  • stoisko wystawiennicze podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych Intarg w MCK w Katowicach, 
  • sponsorowany artykuł w lokalnej prasie,
  • grawerowany dyplom „Innowator Śląska 2015”,
  • promocja z wykorzystaniem narzędzi projektu Enterprise Europe Network w kraju i za granicą.
 
Deklaracja uczestnictwa w konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: www.gapr.pl w zakładce INNOWATOR ŚLĄSKA 2015.
 
 
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 29 stycznia 2016 r.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.