Gliwice - portal miejski mojeGliwice.pl

Wiadomości z Gliwic

Nowa książka i cykl spotkań w Muzeum w Gliwicach

  • Dodano: 2017-11-20 18:00

Codzienne doświadczenie pokazuje, że aktywność artystów angażujących się w poważne dyskursy społeczne, polityczne i religijne często budzi zachwyt krytyki i protesty tak zwanych „zwykłych odbiorców”.

Dlaczego tak się dzieje? Czy sztuka współczesna – zgodnie z nietzscheańskim postulatem – pozostaje poza dobrem i złem? Czy istnieją argumenty przemawiające za stosowaniem kryteriów etycznych w ocenie dzieła sztuki? W czwartek, 23 listopada, Muzeum w Gliwicach zaprasza na spotkanie z dr Joanną Winnicką-Gburek, autorką publikacji „Krytyka – etyka – sacrum. W kierunki aksjologicznej krytyki artystycznej”, w której podejmuje ona powyższe problemy.

Spotkanie, połączone z promocją książki, stanowić będzie równocześnie wprowadzenie do cyklu wykładów dr Winnickiej-Gburek „Sztuka współczesna poza dobrem i złem?”, które od grudnia rozpoczną się w Muzeum w Gliwicach. W ich ramach przyjrzymy się zmianom, jakie na przestrzeni dziejów przeszło rozumienie sztuki i pełnionej przez nią funkcji. Od formy przeżywania sacrum i oswajania transcendencji, przez religię sztuki po narzędzie w kulturowej wojnie na rzecz nowego obrazu człowieka bez Boga.

Podczas wykładów będzie mowa także o tym, w co i z kim gra współczesny świat sztuki. Czwartkową rozmowę z dr Joanną Winnicką-Gburek poprowadzi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.