Gliwice - portal miejski mojeGliwice.pl

Wiadomości z Gliwic

Ruszają konsultacje

  • Dodano: 2017-11-15 13:15

Od 14 do 28 listopada gliwiczanie mogą zgłaszać uwagi do proponowanych zasad kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W tym celu tradycyjnie zorganizowano konsultacje społeczne. Ich wynik oraz ostateczną wersję procedury poznamy 19 grudnia.

Pod konsultacje społeczne poddany został projekt zarządzenia Prezydenta Gliwic w sprawie procedury budżetu obywatelskiego miasta Gliwice w 2018 r. Jest on dostępny od 14 listopada na stronie internetowej www.gliwice.eu, pod hasłem Gliwicki Budżet Obywatelski, a także w Informacji Głównej w Biurze Obsługi Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 i na stanowisku Biura Podawczego w filii UM przy ul. Jasnej 31A.

Proponowana procedura określa szczegółowe zasady umożliwiające wybór i realizację zadań jednorocznych zgłaszanych przez mieszkańców, które zostaną zrealizowane w 2019 roku. Dokument zawiera harmonogram działań w 2018 r., zasady naboru wniosków i ich weryfikacji, informacje o formie i czasie trwania głosowania, w wyniku którego powstaje ostateczna lista zadań kwalifikowanych do wykonania.

Przygotowując się do nowej edycji budżetu obywatelskiego, rozpatrzyliśmy uwagi przekazywane w tym roku, m.in. podczas ewaluacji przedsięwzięcia. O możliwych zmianach dyskutowaliśmy m.in. podczas otwartych spotkań z mieszkańcami. Część zebranych uwag została uwzględniona w propozycji zarządzenia, które jest konsultowane teraz z gliwiczanami – informuje Katarzyna Śpiewok, dyrektor Urzędu Miejskiego.

Swoje uwagi (z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) do projektu zarządzenia  w sprawie zasad budżetu obywatelskiego można zgłaszać od 14 do 28 listopada:

  • w formie elektronicznej, przesyłając na adres bo@um.gliwice.pl do godziny 24.00 dnia 28 listopada;
  • w formie papierowej, pozostawiając pismo w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21, na stanowisku Biura Podawczego lub w Informacji Głównej (parter – hol główny), lub na stanowisku Biura Podawczego w filii Urzędu przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania: pn.-śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00;
  • listownie, przesyłając pismo na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, do 28 listopada 2017 r.; na kopercie należy dopisać „BUDŻET OBYWATELSKI – KONSULTACJE".

Za dzień złożenia opinii w formie papierowej przyjmuje się dzień złożenia pisemnej opinii w Urzędzie, bądź – w przypadku przekazania opinii listownie – datę doręczenia korespondencji przez operatora pocztowego do Urzędu.

Osoba, której rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia przekazanie opinii, będzie mogła wyrazić ją za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe – za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów na parterze UM przy ul. Zwycięstwa 21.

Ruszają konsultacje

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.