Wiadomości z Gliwic

Z powrotem w szkolnej ławce

  • Dodano: 2016-09-01 15:30, aktualizacja: 2018-02-22 16:01

1 września tradycyjnie zabrzmiał pierwszy dzwonek, który zainaugurował rok szkolny. Jakie wyzwania staną w tym roku przed gliwicką oświatą?

1 września w auli Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich odbyło się miejskie rozpoczęcie roku szkolnego. W uroczystej inauguracji udział wzięli przedstawiciele samorządu, prezydent Gliwic – Zygmunt Frankiewicz, jego zastępca – Krystian Tomala, miejscy radni, przedstawi

Będzie to z pewnością rok pełen wyzwań dla uczniów i pedagogów, w związku z planowanymi reformami systemu oświaty, przede wszystkim wygaszaniem gimnazjów. Wydłuży się nauka w szkołach podstawowych i średnich, program nauczania także będzie zmieniony. Gimnazja będą likwidowane od września 2017 roku – wtedy uczniowie klas szóstych, zamiast do gimnazjum, pójdą do siódmej klasy szkoły podstawowej. Od września 2016 roku wprowadzony został także ustawowy obowiązek szkolny dla siedmiolatków.

Zmiany w systemie oświaty są zbyt częste. Obecnie obserwujemy bardzo dużą nierównomierność w poszczególnych rocznikach rozpoczynających edukację. Przykładowo w roku szkolnym 2015/2016 naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych rozpoczęło w Gliwicach 2 224 uczniów. W tym roku mamy tylko 674 pierwszoklasistów. Ta dysproporcja będzie tym rocznikom towarzyszyć aż do końca ich edukacji – mówił w trakcie uroczystej inauguracji roku szkolnego prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

Niedawno zmieniły się także zasady powoływania komisji konkursowych wyłaniających dyrektorów placówek oświatowych i – co jest akurat zmianą na lepsze – sposób rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych – dodał Zygmunt Frankiewicz.

Miasto Gliwice jest jednak przygotowane na zmiany i reformy, dzięki temu, że samorząd i pracownicy oświaty przez lata wspólnie wypracowali dobre rozwiązania. Oświata od dawna znajduje się w orbicie zainteresowań gliwickiego samorządu – tylko w tym roku na inwestycje i modernizacje obiektów szkolnych wydano ponad 40 mln zł. – W Gliwicach mamy środki do tego, żeby uczniowie nie odczuli skutków wygaszania gimnazjów – mówił prezydent Gliwic.

1 września odbyła się w naszym mieście jeszcze jedna szczególna inauguracja roku szkolnego: w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym rozpoczęła funkcjonowanie klasa patronacka fabryki Opla, kształcąca w zawodzie monter mechatronik. Pierwszoklasistów powitali przy ul. Okrzei m.in. Bogumiła Kluszczyńska – dyrektor GCE, Adam Neumann – zastępca prezydenta Gliwic i Andrzej Korpak – dyrektor generalny zakładu General Motors Manufacturing Polska. Obecni byli także przedstawiciele innych pracodawców współpracujących ze szkołą. – Gliwicki Opel jest dumny, że może współpracować z GCE. Budowanie samochodów jest trudne i fascynujące, ale jeszcze bardziej fascynujące jest wychowywanie młodzieży – powiedział Andrzej Korpak.

Koncern General Motors to kolejny gliwicki pracodawca, który nawiązał współpracę z placówką oświatową i będzie praktycznie przygotowywał młodzież do zawodu. – Szkolnictwo zawodowe jest kwintesencją całego kształcenia, bo celem edukacji jest właśnie zdobycie zawodu. Myślę, że takie klasy patronackie wkrótce staną się dobrym zwyczajem i będzie ich powstawać coraz więcej – powiedział Adam Neumann.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.