Wiadomości z Gliwic

Coraz więcej nowych drzew

  • Dodano: 2018-04-06 07:45, aktualizacja: 2018-04-05 09:03

W latach 2015–2017 Miejski Zarząd Usług Komunalnych posadził w Gliwicach 3,5 tys. drzew. W tym roku planuje posadzić ponad tysiąc kolejnych. Oczywiście w Gliwicach, jak w każdym mieście, są prowadzone również wycinki pielęgnacyjne, jest ich jednak znacznie mniej niż nasadzeń.

Każdego roku w Gliwicach, zarówno w centrum, jak i na obrzeżach, pojawiają się nowe drzewa. Zastępują te, które trzeba wyciąć na przykład z powodu choroby czy obumarcia oraz dodatkowo uzupełniają istniejący stan zieleni.

W latach 2015–2017 posadzono w sumie 3 495 drzew liściastych i iglastych oraz 13 536 krzewów.

W tym roku zaplanowano posadzić 1 177 okazów, w tym m.in. klony, dęby, lipy, brzozy, buki, kasztanowce, graby, świerki, sosny, jodły i, z gatunków mniej pospolitych: surmie, tulipanowce, dawidie, oliwniki, miłorzęby. Nasadzenia przeprowadzane będą m.in. w  Łabędach, na Koperniku, Sikorniku, Obrońców Pokoju, placu Mickiewicza, w parku Chrobrego i na Nowym Świecie. Nowe drzewa pojawią się też w parku Starokozielskim, na placu Grunwaldzkim, placu Rzeźniczym, w Sośnicy, na Trynku oraz na skwerach: Dessau, Nacka i Bottrop. Poza drzewami sadzone też będą krzewy, byliny i rośliny cebulowe.

450 hektarów zieleni w administracji MZUK

W administracji MZUK znajduje się las komunalny, pięć parków oraz niemal czterysta innych lokalizacji, m.in. skwery, zieleńce i tereny niezagospodarowane. W sumie to blisko 450 ha. Pozostałymi terenami zielonymi zajmują się ZDM, ZBM, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Pielęgnacja terenów zielonych i utrzymanie odpowiednich proporcji między zielenią a pozostałą częścią zagospodarowania miasta to jedno ze statutowych działań MZUK. – podkreśla Tadeusz Mazur, dyrektor MZUK w Gliwicach. – Zajmujemy się pielęgnacją zieleni zgodnie z przepisami ochrony przyrody. Każdego roku nasadzamy tysiące drzew, krzewów i kwiatów, dzięki czemu Gliwice uważane są za zielone miasto. MZUK wycina drzewa tylko w ostateczności. Chore drzewa poddawane są cięciom pielęgnacyjnym, które mają za zadanie zmniejszyć zagrożenie, jakie mogą stwarzać obumarłe konary, a takie działania przedłużają dalszą egzystencję drzew. Niestety, wbrew powszechnym opiniom, drzewa nie można całkowicie wyleczyć. Można spowolnić rozwój choroby, ale w perspektywie czasu takie drzewo stwarza zagrożenie. Jedynym, niezbyt popularnym sposobem na zlikwidowanie zagrożenia jest wycięcie takiego drzewa.

Decyzje o cięciach pielęgnacyjnych lub ewentualnej wycince podejmowane są po otrzymaniu zgłoszenia lub w wyniku bieżącej kontroli stanu fitosanitarnego danego drzewa.

W latach 2015–2017 wycięto 1 062 drzewa rosnące na terenach administrowanych przez MZUK. Były to drzewa martwe, o złym stanie zdrowotnym lub silnie pochylone. Wycinki odbywają się na podstawie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego poprzedzonej oględzinami wskazanych drzew. W decyzji takiej, oprócz zgody na wycinkę (lub jej braku), wskazywane są zawsze warunki dotyczące nasadzeń zastępczych, które wykonywane są tuż po wycinkach.

Podgląd na gliwicką zieleń

Informacje dotyczące zieleni miejskiej w Gliwicach najprawdopodobniej od czerwca będą publikowane w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej.

W geoportalu znajdą się informacje dotyczące m.in. gliwickich drzew, krzewów, łąk, lasów, nieużytków, ogrodów działkowych, trawników, upraw, zieleni w pasie drogowym i na terenach prywatnych, żywopłotów, cmentarzy, obiektów sportowych i kwietników. Będą to dane dotyczące lokalizacji obiektów, rodzaju (np. drzewo iglaste lub liściaste), a dla zieleni w pasie drogowym – wysokości. Każdy mieszkaniec, poprzez geoportal, będzie mógł wnieść swoje uwagi do publikowanych informacji – mówi Iwona  Pylypenko-Wilk, kierownik Samodzielnego Referatu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Inwentaryzacja zieleni miejskiej zrealizowana została w oparciu o dane fotogrametryczne pozyskane z nalotów lotniczych wykonanych w marcu 2017 r. w ramach projektu "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miasta w Gliwicach". (mf)

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.