Prezydent miasta Gliwice

Prezydentem Gliwic jest Zygmunt Frankiewicz. Piastuje ten urząd od 1993 roku po powołaniu przez radę miasta.

Prezydent Miasta Adam Neumann

Zygmunt Frankiewicz

Sekretariat
I piętro, pok.123
tel. 32 230 69 51

Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13:00 - 17:00.

Przed wizytą w Urzędzie Miejskim należy telefonicznie lub osobiście uzgodnić termin i godzinę spotkania z osobą obsługującą sekretariat.

Wyślij email: pm@um.gliwice.pl

 

Mariusz Śpiewok

I Zastępca Prezydenta Miasta

Adam Neumann

Sekretariat
I piętro, pok.115
tel. 32 231 78 22

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok nadzoruje realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej, zamówień publicznych, gospodarowania wodami, elektromobilności i paliw alternatywnych. Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne:

 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 • Zarząd Dróg Miejskich.

Wyślij email: zp1@um.gliwice.pl

Aleksandra Wysocka

II Zastępca Prezydenta Miasta

Adam Neumann

Sekretariat
I piętro, pok. 117
tel. 32 239 11 40

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka nadzoruje realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, planowania przestrzennego i systemu informacji przestrzennej, architektury i budownictwa, środowiska oraz geodezji i kartografii. Odpowiada także za współpracę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

Prowadzi nadzór nad realizacją zadań miasta prowadzony przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Wyślij email: zp2@um.gliwice.pl

Ewa Weber

Ewa Weber

III Zastępca Prezydenta Miasta
 

Sekretariat
I piętro, pok.105
tel. 32 239 12 75

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber nadzoruje realizację zadań z  zakresu kultury, sportu i promocji miasta, a także edukacji, zdrowia i spraw społecznych, nadzoru właścielskiego oraz inicjatyw lokalnych. Sprawuje nadzór nad realizacją działań związanych z obsługą medialną prezydenta i Urzędu. Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne, instytucje kultury oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Centrum Ratownictwa Gliwice,
 • Państwowa Straż Pożarna w Gliwicach,
 • Teatr Miejski,
 • Centrum Kultury Victoria,
 • Miejska Biblioteka Publiczna,
 • Muzeum,
 • Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • jednostki ochrony zdrowia,
 • jednostki pomocy społecznej,
 • szkoły, przedszkola, placówki oświatowe
 • Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A.
 • Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
 • Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
 • Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.
 • Śląskie Centrum Logistyki S.A.
 • Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.
 • Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wyślij email: zp3@um.gliwice.pl