Gliwice - portal miejski mojeGliwice.pl

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz

Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz

Sekretariat Prezydenta – I piętro, pok.126

tel. 32 230 69 51
tel. 32 239 11 82

Napisz do Prezydenta: pm@um.gliwice.pl

Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13:00 - 17:00.

Przed wizytą w Urzędzie Miejskim należy telefonicznie lub osobiście uzgodnić termin i godzinę spotkania z osobą obsługującą sekretariat.

I Zastępca Prezydenta Miasta - Piotr Wieczorek

Piotr Wieczorek

Sekretariat I Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok.115
tel. 32 231 78 22
tel. 32 239 11 24

Napisz do Zastępcy Prezydenta Miasta: zp1@um.gliwice.pl

Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Wieczorek nadzoruje realizację zadań z zakresu architektury, inwestycji miejskich, gospodarki komunalnej, nadzoru właścicielskiego, jak również obrony cywilnej. Nadzoruje pracę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz pracę  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach. Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne:  

 • Centrum Ratownictwa Gliwice
 • Straż Miejska Gliwice
 • Zarząd Dróg Miejskich
 • spółki z większościowym udziałem miasta:
  • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
  • Gliwickie Centrum Medyczne spółka z o.o.
  • Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” SA
  • Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice spółka. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice spółka z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
  • Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
  • Szpital Miejski  nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o
  • Śląskie Centrum Logistyki S.A.
  • Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,
  • Zarząd Budynków Miejskich  I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  • Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

II Zastępca Prezydenta Miasta - Adam Neumann

Adam Neumann

Sekretariat II Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok.117
tel. 32 231 46 30
tel. 32 239 11 40

Napisz do II Zastępca Prezydenta Miasta: zp2@um.gliwice.pl

Zastępca Prezydenta Adam Neumann nadzoruje realizację zadań z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich, planowania strategicznego, planowania przestrzennego, systemu informacji przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i geodezji. Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

III Zastępca Prezydenta Miasta - Krystian Tomala

Krystian Tomala

Sekretariat III Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok.132
tel. 32 231 44 46
tel. 32 239 12 75

Napisz do III Zastępca Prezydenta Miasta: zp3@um.gliwice.pl

Zastępca Prezydenta Krystian Tomala nadzoruje realizację zadań z zakresu kultury,  edukacji, zdrowia i spraw społecznych. Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Gliwicki Teatr Muzyczny
 • Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych
 • jednostki ochrony zdrowia
 • jednostki pomocy społecznej
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Muzeum
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • szkoły, przedszkola, placówki oświatowe