Prezydent miasta Gliwice

Prezydentem Gliwic jest Zygmunt Frankiewicz. Piastuje ten urząd od 1993 roku po powołaniu przez radę miasta.

Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz

Zygmunt Frankiewicz

Sekretariat
I piętro, pok.123
tel. 32 230 69 51
tel. 32 239 11 82

Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13:00 - 17:00.

Przed wizytą w Urzędzie Miejskim należy telefonicznie lub osobiście uzgodnić termin i godzinę spotkania z osobą obsługującą sekretariat.

Wyślij email: pm@um.gliwice.pl

 

Adam Neumann

I Zastępca Prezydenta Miasta

Adam Neumann

Sekretariat
I piętro, pok.117
tel. 32 239 11 40

Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann nadzoruje realizację zadań z zakresu architektury, inwestycji miejskich, gospodarki komunalnej, nadzoru właścicielskiego, jak również obrony cywilnej. Nadzoruje pracę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz pracę  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne:  

 • Centrum Ratownictwa Gliwice
 • Straż Miejska Gliwice
 • Zarząd Dróg Miejskich
oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
 • Gliwickie Centrum Medyczne spółka z o.o.
 • Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” SA
 • Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice spółka. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice spółka z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
 • Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
 • Szpital Miejski  nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o
 • Śląskie Centrum Logistyki S.A.
 • Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,
 • Zarząd Budynków Miejskich  I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 • Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Wyślij email: zp1@um.gliwice.pl

Mariusz Śpiewok

II Zastępca Prezydenta Miasta

Sekretariat
I piętro, pok. 108
tel. 32 238 54 07

Zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok nadzoruje realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania, a także informatyzacji i zamówień publicznych. Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne:

 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 • Zarząd Dróg Miejskich,

Wyślij email: zp2@um.gliwice.pl

Krystian Tomala

Krystian Tomala

III Zastępca Prezydenta Miasta

Sekretariat
I piętro, pok.132
tel. 32 231 44 46
tel. 32 239 12 75

Zastępca Prezydenta Krystian Tomala nadzoruje realizację zadań z zakresu kultury,  edukacji, zdrowia i spraw społecznych. Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Teatr Miejski
 • Gliwicki Teatr Muzyczny
 • Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych
 • jednostki ochrony zdrowia
 • jednostki pomocy społecznej
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Muzeum
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • szkoły, przedszkola, placówki oświatowe

Wyślij email: zp3@um.gliwice.pl