Ważne adresy i telefony Gliwice

Telefon alarmowy

Numer telefonu

Pogotowie ratunkowe 999
32 231 20 51
Straż Pożarna 998
32 231 18 85
Policja 997
32 336 92 00
Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
32 231 34 33
Pogotowie ciepłownicze 993
32 335 01 10
Pogotowie energetyczne 991
32 303 09 91
Pogotowie wod.-kan. 994
Straż Miejska 986
32 231 69 55

 

Telefon alarmowy

Numer telefonu

UM - Urząd Miasta 32 231 30 41
Urzędy Skarbowe 32 339 66 00
USC - Urząd Stanu Cywilnego 32 238 54 54
PUP - Powiatowy Urząd Pracy 32 231 18 41
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej 32 231 40 33
Sąd rejonowy 32 338 74 00
Prokuratura rejonowa 32 780 91 00
ZUS 32 231 92 01