Wiadomości z Gliwic

Gliwice: Politechnika Śląska dołącza do EIT Health!

  • Dodano: 2023-06-27 11:15

Politechnika Śląska dołączyła do EIT Health, wiodącego europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz innowacji w medycynie i ochronie zdrowia.

Współpraca Politechniki Śląskiej z EIT

Partnerstwo otwiera przed Uczelnią nowe możliwości międzynarodowej współpracy z takimi ośrodkami innowacji w Europie jak Uniwersytet Paryski, GE Healthcare, Instytut Karolinska czy Philips, również zrzeszonymi w EIT Health. W gronie nowych partnerów, obok Politechniki Śląskiej znalazły się włoska firma z branży technologii dla zdrowia Advice Pharma oraz węgierski SmartHumed, dostawca cyfrowych usług zarządzania opieką zdrowotną.

EIT Health, jednostka Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej, jest jednym z największych europejskich partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie innowacji w opiece zdrowotnej. Jego misją jest budowanie ekosystemu umożliwiającego rozwój sektora opieki zdrowotnej, tak aby mieszkańcy Europy mogli żyć dłużej i zdrowiej. Klaster InnoStars, jeden z ośmiu obszarów geograficznych EIT Health, obejmuje swoim zasięgiem połowę Europy, w tym Włochy, Polskę, Węgry i Portugalię, a także 9 dodatkowych krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, objętych Regionalnym Systemem Innowacji EIT, klasyfikowanych przez European Innovation Scoreboard jako umiarkowani innowatorzy.

Światowej klasy technologia

Politechnika Śląska w EIT Health będzie działać na rzecz promocji przedsiębiorczości, innowacyjności i edukacji w zakresie ochrony zdrowia, zdrowego trybu życia i aktywnego starzenia się w Polsce i poza jej granicami. Projekty te będą prowadzone w ramach Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC) - utworzonego w 2021 r. najnowocześniejszego ośrodka badawczo-rozwojowego działającego w Zabrzu przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Wyposażone w światowej klasy technologię, oprogramowanie oraz wysokospecjalistyczne laboratoria i pracownie Centrum, prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w dziedzinie technologii medycznych.

- Jednym ze strategicznych celów Politechniki Śląskiej jest budowanie ekosystemu innowacji w obszarze zdrowia poprzez współpracę z wiodącymi  podmiotami  działającymi w obszarze technologii medycznych oraz poprzez tworzenie i wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób. Dołączenie do EIT Health otwiera dodatkowe możliwości realizacji tej misji - powiedział prof. Marek Gzik, dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.

- Cieszymy się, że możemy powitać Politechnikę Śląską we wspólnocie EIT Health  - powiedziała Joanna Broy, Ecosystem Lead na Polskę, EIT Health. -W ramach współpracy będziemy prowadzić wspólne działania  na rzecz poprawy opieki zdrowotnej w Polsce i całej Europie, w oparciu o najnowocześniejsze technologie i z korzyścią dla społeczeństwa. Liczymy na owocne wyniki naszego partnerstwa - dodała. 

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również