Wiadomości z Gliwic

Gliwicki Budżet Obywatelski: są już wyniki weryfikacji wniosków!

  • Dodano: 2024-06-21 08:45, aktualizacja: 2024-06-21 08:52

Do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2025 mieszkańcy zgłosili aż 354 projekty. Wiemy już, które z nich oceniono pozytywnie. Ogłoszone zostały wyniki weryfikacji. Od 21 do 27 czerwca jest czas na zgłaszanie ewentualnych odwołań od ocen negatywnych. Głosowanie w sierpniu.

Zgłoszono 15 projektów ogólnomiejskich i 339 dzielnicowych

Wśród zgłoszonych przez gliwiczan wniosków 15 to projekty ogólnomiejskie, a 339 dzielnicowe. Zostały one poddane wnikliwej ocenie pod kątem możliwości realizacji we wskazanych lokalizacjach, zgodności z przepisami prawa oraz kosztów. Projekty weryfikowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek.

Spośród wszystkich projektów pozytywnie oceniono łącznie 217 wniosków, w tym: 3 wnioski ogólnomiejskie i 214 wniosków dzielnicowych.

Jak informuje Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych koordynujący procedurę wyłaniania zadań do realizacji, wśród wniosków zweryfikowanych pozytywnie znalazły się m.in. inicjatywy aktywizujące seniorów, różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz propozycje stworzenia nowych miejsc rekreacji.

Wyniki oceny wraz z uzasadnieniami dostępne są m.in. na platformie DecydujmyRazem!, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Odwołania tylko od ocen negatywnych

Każdy mieszkaniec Gliwic (w tym wnioskodawca) może od 21 do 27 czerwca złożyć ewentualne odwołanie od negatywnej oceny. W przypadku zadań dzielnicowych odwołanie może złożyć jedynie mieszkaniec dzielnicy, której dane zadanie dotyczy.

Odwołanie powinno zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania wnoszącego oraz odniesienie się do uzasadnienia oceny negatywnej. Należy je oznaczyć dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazać numer wniosku, którego dotyczy.

Sposoby składania odwołań:

  • w formie papierowej: w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (GODS) przy ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 lub ul. Studziennej 6, w godzinach urzędowania oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 (Biuro Obsługi Interesantów) oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania;
  • w formie elektronicznej: wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki GODS: /GODS/skrytka – odwołanie należy złożyć poprzez usługę „pismo ogólne”;
  • w przypadku osób z niepełnosprawnością: za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu. Wyniki procedury odwoławczej będą opublikowane najpóźniej 9 sierpnia na platformie decydujmyrazem.gliwice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wówczas poznamy ostateczną listę pozytywnie ocenionych wniosków, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców.

Kiedy głosowanie?

O tym, które propozycje zostaną skierowane do realizacji w 2025 roku, zadecydują gliwiczanie w głosowaniu przewidzianym w terminie od 27 sierpnia do 19 września br. Głosy będzie można oddawać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznie na platformie partycypacyjnej decydujmyrazem.gliwice.pl.

Na GBO 2025 Gliwice przeznaczą 8 484 000 zł, z tego:

  • 7 484 000 zł to kwota przewidziana na projekty realizowane w dzielnicach miasta,
  • 1 000 000 zł zaplanowano na zadania ogólnomiejskie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również