Wiadomości z Gliwic

Nabór uzupełniający "Czystego Powietrza nad Gliwicami". Skorzystaj i miej lepsze powietrze

 • Dodano: 2022-11-14 06:30, aktualizacja: 2022-11-13 13:47

Nawet 36 tys. zł wsparcia będzie do zdobycia w naborze uzupełniającym "Czystego Powietrza nad Gliwicami" – miejskiego programu dotacyjnego realizowanego w ramach unijnego konkursu.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych budynków jednorodzinnych w Gliwicach, którzy zdecydują się zastąpić nieekologiczne źródło ogrzewania ciepłem z sieci PEC, a w przypadku, gdy jest to technicznie niemożliwe (bądź nieuzasadnione ekonomicznie) – ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub pompą ciepła. Nabór ruszy 17 listopada i potrwa do 17 grudnia. 

Smog od lat jest na celowniku Gliwic. Warte dziesiątki milionów złotych kompleksowe działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji przynoszą jednak efekty. Jakość gliwickiego powietrza poprawia się – choć z pewnością w tej ważnej kwestii wiele jest jeszcze do zrobienia. Najnowsza propozycja miasta to nabór uzupełniający w programie dotacyjnym „Czyste Powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”, realizowanym w ramach unijnego konkursu. 

Kto może starać się o dotację?

Każdy właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty budynku jednorodzinnego w Gliwicach, który posiada i chce zlikwidować:

 • źródło ciepła na paliwo stałe klasy 3 według normy PN-EN 303 – 5:2012,
 • źródło ciepła na paliwo stałe klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • urządzenie bezklasowe,
 • służące jako podstawowe źródło ciepła w budynku jednorodzinnym.

Dofinansowanie można uzyskać na likwidację wymienionego wyżej nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpienie go ciepłem systemowym poprzez przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Gdy nie ma technicznych możliwości podłączenia lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023 roku, należy zainstalować ogrzewanie elektryczne, kondensacyjny kocioł gazowy, pompę ciepła powietrze – woda lub powietrze – powietrze bądź gruntową pompę ciepła.

UWAGA! Inwestycje będą mogły być rozpoczęte dopiero po zawarciu umowy mieszkańca z miastem. Zakończenie i rozliczenie musi nastąpić do 30 czerwca 2023 roku.

Ile można zyskać?

 • do 13,5 tys. zł (maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji) w przypadku montażu: węzła cieplnego wykorzystującego czynnik grzewczy z sieci ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego wykorzystującego energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub kotła gazowego;
 • do 27 tys. zł (maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) w przypadku montażu pompy ciepła powietrze – woda lub powietrze – powietrze do ogrzewania budynku;
 • do 36 tys. zł (maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła do ogrzewania budynku.

Zasadniczo wnioskodawca może łączyć dotację z innymi środkami z zastrzeżeniem, że łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów inwestycji, ALE nie może łączyć tej dotacji z dotacjami budżetowymi miasta do zmiany systemów grzewczych czy OZE!

Kiedy rusza nabór?

17 listopada o godz. 8.30

Zgłoszenia trwają do 17 grudnia do godz. 23.59. Listy podstawowa i rezerwowa zakwalifikowanych do programu zostaną ogłoszone do 45 dni od dnia zakończenia naboru.

Jakie dokumenty złożyć?

Wniosek o udział w projekcie wraz z załącznikami, dostępne pod adresem https://www.niskaemisja.pl/gliwice/. 

Jak złożyć wniosek?

w wersji elektronicznej: www.niskaemisja.pl/link/gliwicewniosek (Uwaga! Dodatkowo po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki podpisanego, wydrukowanego wniosku wraz z załącznikami – pocztą lub za pomocą platformy ePUAP). 
warunkowo – gdy nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji elektronicznej – tylko w wersji papierowej – na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze dostępnym na stronie https://www.niskaemisja.pl/gliwice/ lub na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, data wpływu rejestrowana jest zgodnie z datą nadania wniosku. Na wysłanie dokumentów mieszkaniec ma 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, liczy się data nadania (stempla pocztowego). Dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Nabór „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” numer wniosku”. 

Po zarejestrowaniu wniosku mieszkaniec otrzyma powiadomienie o nadaniu numeru wniosku na wskazany adres e-mail lub wiadomość SMS na podany numer telefonu (jeśli we wniosku nie zostanie podany adres e-mail do korespondencji) lub pismo o zarejestrowaniu wniosku (jeśli we wniosku nie zostanie podany adres e-mail do korespondencji oraz numer telefonu komórkowego).

O czym pamiętać?

 • można złożyć jeden wniosek, dotyczący jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
 • zalecane jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej,
 • po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany zakresu inwestycji,
 • w ramach projektu wymianie podlegają jedynie kotły na paliwa stałe, nie będą kwalifikowane inwestycje w budynkach, w których likwidowany będzie inny rodzaj źródła ogrzewania,
 • wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie będzie podlegał ocenie.

Szersze informacje

Infolinia operatora programu dla mieszkańców: tel. 721-747-447, e-mail: gliwice@niskaemisja.pl
Punkt Obsługi Uczestników Projektu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, parter, hol główny, czynny w poniedziałki w godz. 11.30–15.30 i w czwartki w godz. 8.30–12.30 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy)

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również