Wiadomości z Gliwic

Rondo już na wiosnę

  • Dodano: 2018-01-24 12:15

W drugim kwartale tego roku powinno być gotowe rondo turbinowe przy ul. Bojkowskiej. Powstaje za skrzyżowaniem z ul. M. Płażyńskiego. To pierwszy etap realizacji południowej obwodnicy miasta, która połączy węzeł autostradowy Gliwice Sośnica z ul. Rybnicką, a w przyszłości będzie stykać się z obwodnicą zachodnią.

Budowa ronda przy ul. Bojkowskiej nie powoduje większych utrudnień w ruchu. Prace toczą się kilkanaście metrów na zachód od istniejącego skrzyżowania. Zarys nowego rozwiązania drogowego jest już widoczny. – W pierwszej kolejności przebudowano tam sieć infrastruktury podziemnej i wybudowano nowe sieci, kanalizację oraz oświetlenie. Przewidziano również korektę dotychczasowego przebiegu jezdni, ale bez zmiany lokalizacji chodnika i ścieżki rowerowej – przypomina Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Rondo ma mieć 2 pasy, a korzystający z niego kierowcy nie będą mogli ich zmieniać. Wybór odpowiedniego toru jazdy, jeszcze przed wjazdem na rondo, ma ułatwiać przewidziane w projekcie oznakowanie poziome. – Zakładamy, że jazda na „turbinie” będzie płynna i bezpieczna – podkreśla rzecznik prasowy ZDM-u.

Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pod nazwą „Budowa południowej części obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap I. Rozbudowa ul. Bojkowskiej i budowa fragmentu obwodnicy”. Zaplanowano w nim m.in. przebudowę 400-metrowego fragmentu ul. Bojkowskiej, budowę nowej drogi (odcinek długości 900 metrów) łączącej ul. Bojkowską z ul. Okrężną po południowej stronie osadników i przebudowę południowej części ul. Okrężnej (odcinek 700 metrów). Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków budżetu miasta. Prace w ramach I etapu wykonuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic. Szacowany koszt budowy to ok. 6 mln zł.

Obwodnica południowa będzie kolejnym elementem nowego układu komunikacyjnego Gliwic. Ma się ciągnąć na długości blisko 4 km. W przyszłości będzie się płynnie łączyć z zachodnią obwodnicą miasta.

Budowę ponad 3-kilometrowego odcinka zachodniej obwodnicy Gliwic (od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego) zaplanowano na lata 2018–2019. Właśnie ogłoszono przetarg na roboty budowlane. – Ślad drogi wyznaczono po wschodniej stronie zabudowań przy ul. Orkana, następnie w odległości około 300 metrów na południowy zachód od zabudowy osiedla Sikornik i południowym skrajem ogrodów działkowych przy ul. Rybnickiej. Ma mieć jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu – opisuje przebieg trasy Jadwiga Jagiełło-Stiborska. Wyjątkiem będą skrzyżowania z ul. Daszyńskiego i Rybnicką, gdzie liczba jezdni zwiększy się do dwóch. Dzięki temu przepustowość na skrzyżowaniach będzie lepsza. Na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi kierowcy będą mieli do dyspozycji dodatkowe lewoskręty. Droga będzie oświetlona i wyposażona w urządzenia ITS (np. tablice zmiennej treści) oraz stację meteorologiczną. Wzdłuż jezdni głównej przewidziano tzw. drogi serwisowe służące do obsługi przyległych pól. Będą z nich mogli korzystać także rowerzyści. W celu ochrony korytarza ekologicznego (dolina potoku Doa) zaprojektowano zaś estakadę składającą się z dwóch przęseł o rozpiętości 32 metrów.

Szacowana wartość inwestycji to 152 mln zł, z czego 85% to wsparcie z unijnych funduszy. Dofinansowanie uzyskano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego). Wybudowany dzięki temu odcinek domknie całość zachodniej obwodnicy. Do tej pory zrealizowano ją na długości 1,5 km, od węzła DK88 do ul. Sowińskiego.

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.