Wiadomości z Gliwic

Rusza przetarg na budowę nowoczesnego szpitala w Gliwicach

  • Dodano: 2023-06-20 07:00, aktualizacja: 2023-06-20 07:15

Choć decyzje rządu i następstwa Polskiego Ładu poważnie uszczupliły budżet Gliwic, a polityczna huśtawka, na której zawisł Krajowy Plan Odbudowy umożliwiający pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, blokuje inwestycyjne plany samorządów, władze Gliwic są zdeterminowane, aby zapewnić mieszkańcom godne warunki leczenia i pobytu w nowym szpitalu przy ul. Kujawskiej.

Miasto zakończyło właśnie przygotowania do ogłoszenia przetargu na jego budowę – z zapowiadanym już wcześniej podziałem na zakres podstawowy i opcje.

Otwarcie ofert przetargowych powinno nastąpić w połowie września

Z uwagi na dużą wartość zamówienia, ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Urząd Publikacji powinien opublikować je w ciągu 5 dni.

Szacowany koszt budowy szpitala to 1 mld 84 mln zł. Uwzględniając obecne możliwości finansowe Gliwic, które zabezpieczyły na tę inwestycję w Wieloletniej Prognozie Finansowej ok. 360 mln zł, konieczne będzie pozyskanie wsparcia zewnętrznego. Jednak kurek z pieniędzmi ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy jest zakręcony i tylko odgórna decyzja – lub polityczna zmiana warty podczas jesiennych wyborów parlamentarnych – mogą odmienić ten stan rzeczy. 

Trudno spodziewać się, aby sprawa uzyskania dofinansowania miała rozstrzygnąć się wcześniej niż za kilka miesięcy. Miasto nie zamierza jednak czekać z założonymi rękami. Stąd decyzja o ogłoszeniu przetargu, z zastrzeżeniem, że może on zostać unieważniony w razie nieotrzymania dofinansowania zewnętrznego. 

– Gliwice mają wieloletnie doświadczenia i sukcesy w pozyskiwaniu bardzo dużych środków unijnych. Obecne polityczne opóźnienia w przyznawaniu dotacji z KPO doprowadzą do sytuacji, w której po ich odblokowaniu największe szanse na uzyskanie dofinansowania będą miały miasta z najlepiej przygotowanymi projektami. Szpital jest dla nas absolutnym priorytetem inwestycyjnym, stąd decyzja, aby ogłosić przetarg teraz i być w pełni gotowym do realizacji inwestycji. Zakładamy, że jego rozstrzygnięcie zbiegnie się w czasie z rozstrzygnięciami politycznymi w sprawie należnych Polsce środków unijnych – komentuje Mariusz Śpiewok, wiceprezydent Gliwic odpowiedzialny za inwestycje i pozyskiwanie środków unijnych. 

Realizacja inwestycji będzie miała odmienną formę od dotychczas praktykowanej w Gliwicach. Postępowanie przetargowe na budowę szpitala przygotowano w taki sposób, że zadanie zostało podzielone na zakres podstawowy (do realizacji w pierwszej kolejności) oraz 8 opcji dodatkowych

Zakres podstawowy 

Obejmuje wybudowanie obiektu do stanu surowego zamkniętego, łącznie z głównymi podejściami instalacyjnymi, a także wykonanie praktycznie pełnego zagospodarowania terenu – bez elementów małej architektury i bez zieleni. Uwzględnia również przebudowę zewnętrznego układu drogowego w rejonie ulic Pocztowej, Kujawskiej i Ceglarskiej. 

8 opcji dodatkowych

Pierwsza – obejmująca pełne wykończenie budynku szpitala oraz wyposażenie sprzętem medycznym – jest najistotniejsza, by nowoczesna lecznica w ogóle mogła działać. Druga obejmuje zainstalowanie na szpitalnym dachu paneli fotowoltaicznych, trzecia – zamontowanie na nim paneli solarnych, czwarta – wykonanie instalacji źródła ciepła i chłodu, piąta – postawienie instalacji paneli fotowoltaicznych (o mocy blisko 1 megawata) po drugiej stronie ul. Kujawskiej, szósta – zagospodarowanie szpitalnej działki zielenią, siódma – postawienie tam elementów małej architektury, ósma – zagospodarowanie działek przylegających do działki szpitala poprzez budowę dodatkowych parkingów na potrzeby lecznicy, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Miasto zdecydowało się na ogłoszenie przetargu mimo niepewnej sytuacji finansowej

W zależności od dostępu do środków finansowych, poszczególne opcje będzie można realizować w całości, w części, pojedynczo, po kilka lub w układzie mieszanym. Ten dosyć zawiły tryb wynika ze specyfiki przedsięwzięcia. Budowa obiektu szpitalnego jest skomplikowanym zadaniem i będzie trwała kilka lat. Zastosowanie opcji pozwoli na zachowanie elastyczności w prowadzeniu inwestycji. Pozwoli również lepiej zarządzać kwestiami finansowymi, co jest szczególnie istotne w kontekście niepewności w zakresie dostępności środków. 

– Jednym z głównych argumentów przemawiających na korzyść takiej formy przetargu jest fakt, że to zamawiający, czyli Miasto Gliwice, może decydować w dowolnym momencie, które z opcji – oprócz części podstawowej – ma realizować wykonawca i w jakim zakresie. Dzisiaj gliwicki szpital posiada bardzo dobry sprzęt specjalistyczny. Prawdopodobnie po zakończeniu robót budowlanych nie będzie więc potrzeby wyposażania nowego szpitala w 100% w nową aparaturę medyczną. Innym przykładem zakresu, który może nie zostać dokończony w ramach tego zamówienia, jest np. lądowisko dla helikopterów – mówi wiceprezydent Mariusz Śpiewok. 

Gliwice solidnie przygotowały się do tej inwestycji

Oprócz dogodnej lokalizacji szpitala (przy ul. Kujawskiej, w sąsiedztwie ulic Ceglarskiej i Pocztowej, w bliskim sąsiedztwie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową i skrzyżowania autostrad A1 i A4 na węźle Gliwice Sośnica), przemyślanego projektu oraz posiadanych od stycznia ubiegłego roku kompletu zgód budowlanych dla całego przedsięwzięcia, miasto przeprowadziło także w Ministerstwie Zdrowia niezbędną procedurę dotyczącą celowości inwestycji poprzez tzw. IOWISZa – Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. 

– Dla takiej inwestycji, jaką planujemy w Gliwicach, minimalna wymagana liczba punktów wynosiła 6200, a przyszły szpital otrzymał ich ponad 31 tysięcy! Tak wysoka ocena świadczy o tym, że nowy szpital jest w Gliwicach bardzo potrzebny. Ta ocena jest również przydatna przy staraniu się o niezbędne dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a nam takie dofinansowanie będzie teraz potrzebne – przypomina prezydent Gliwic Adam Neumann. 

Przy pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu założono, że budowa szpitala potrwa 3 lata (licząc od dnia zawarcia umowy).

Budynek nowej gliwickiej lecznicy, zaprojektowany na planie litery H z uwzględnieniem praktycznych i nowoczesnych rozwiązań, ma mieć 5 kondygnacji, a na dachu lądowisko dla śmigłowców medycznych. Przewidziano, że w poszczególnych segmentach szpitala działać może 12 oddziałów: chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym, chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii naczyń, chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiologii, pediatrii, chirurgii dziecięcej, okulistyki, urologii, anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, neurologiczny i udarowy, rehabilitacji. Na oddziałach przewidziano miejsce na 356 łóżek dla pacjentów w pokojach jedno- i dwuosobowych.

W szpitalu zaprojektowano nowoczesny SOR – na parterze, z izbą przyjęć, w tym 10-stanowiskowy obszar tzw. triagu umożliwiający wstępną ocenę stanu pacjenta, obszar resuscytacyjno-zabiegowy z salą zabiegową, dwoma salami resuscytacyjno-zabiegowymi i salą intensywnej terapii, a także obszar konsultacyjny z gabinetami dla dzieci i dorosłych. Obok znalazło się miejsce na działy diagnostyczno-zabiegowe: dwie pracownie tomografii komputerowej, dwie pracownie RTG i pracownię rezonansu magnetycznego. Na pierwszym piętrze bezpośrednio nad SOR przewidziano zespół bloków operacyjnych.

Szeroką ofertę leczenia szpitala uzupełnią przyszpitalne poradnie

W nowym obiekcie zaplanowano także działy diagnostyczno-zabiegowe (stacja dializ, zakład diagnostyki obrazowej, pracownia endoskopii, pracownia hemodynamiki i elektrofizjologii, laboratorium analityczne i mikrobiologiczne, bank krwi, zakład rehabilitacji, pracownia kardiometrii) i tzw. działy wspólne (centralna sterylizatornia, centralna dezynfekatornia, centralny magazyn gazów medycznych, apteka szpitalna, pomieszczenia komercyjne typu: bufet, sklep, apteka przyszpitalna).

Projekt objął także pomieszczenia dla zespołu poradni przyszpitalnych z 31 gabinetami – podstawowej opieki zdrowotnej, opieki nocnej i świątecznej, chirurgicznej ogólnej, dziecięcej i urazowo-ortopedycznej, dermatologicznej, urologicznej, diabetologicznej, nefrologicznej, endokrynologicznej, gastroenterologicznej, kardiologicznej, reumatologicznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej, zdrowia psychicznego, okulistycznej, psychologicznej, pediatrycznej, medycyny pracy, żywienia, chirurgii naczyniowej.

Powierzchnia szpitala to około 57 tys. m2, jest także pozostawiona rezerwa pod budowę dodatkowego segmentu. Z myślą o pacjentach i odwiedzających zaprojektowano przy obiekcie strefę relaksu – mały park od strony ul. Kujawskiej, a dla najmłodszych plac zabaw i teren rekreacyjno-sportowy od strony szpitalnego dziedzińca. 

Przewidziano również przebudowę zewnętrznego układu drogowego 

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie odrębnego zjazdu dla karetek z ul. Pocztowej, natomiast sama ulica Pocztowa ma zostać przekształcona w drogę bez przejazdu. Od strony ul. Ceglarskiej zaprojektowano miejsca postoju taxi oraz zjazd na drogę wewnętrzną prowadzącą do strefy dializ, gdzie zlokalizowano dodatkowy parking dla pacjentów dializowanych. Od strony ul. Ceglarskiej przewidziano ponadto dojazd do parkingów pracowniczych oraz dojazd do strefy dostaw.

Na potrzeby komunikacji zbiorowej przy ul. Kujawskiej przewidziano budowę zatok dla autobusów. Od strony ul. Kujawskiej przewidziano również zjazd, który prowadzić będzie pod wejście główne szpitala ze strefą kiss & drive, wraz z dwoma miejscami postoju taxi. Zjazdem od strony ul. Kujawskiej dostaniemy się także na parking dla pacjentów i odwiedzających oraz na drogę prowadzącą prosto do strefy SOR, gdzie też przewidziano parking dla pacjentów.

W sumie na terenie inwestycji przewidziane są 353 miejsca parkingowe.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również