Wiadomości z Gliwic

W Gliwicach jest GIT! Współpraca miasta z nauką i przemysłem

  • Dodano: 2023-07-28 10:30

Naukowcy i inżynierowie z powstałego z początkiem roku Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego w Gliwicach chcą odcisnąć piętno na zaawansowanych technologiach niezbędnych przy procesie transformacji energetycznej, rozwoju elektromobilności i lotnictwa, a nawet przemysłu kosmicznego. Do realizacji szeroko zakrojonych badań i wdrożeń, potrzebna im jest jednak większa i lepiej skomunikowana nowa siedziba. Ma ona szanse powstać przy ul. Błonie dzięki listowi intencyjnemu, podpisanemu 19 lipca przez zastępczynię prezydenta Gliwic Aleksandrę Wysocką oraz dyrektora Łukasiewicz – GIT, prof. Adama Zielińskiego. Współpraca dotyczy przekazania państwowej placówce nieruchomości Skarbu Państwa.

Dotychczasowa siedziba nie pozwala na realizację badawczych ambicji 

Na początku tego roku doszło do połączenia trzech górnośląskich instytutów badawczych działających niezależnie od siebie pod wspólnym szyldem Sieci Badawczej Łukasiewicz. Do Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach włączono 1 stycznia gliwicki Instytut Spawalnictwa oraz Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z Sosnowca, jednocześnie zmieniając nazwę całości na Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny. Naukowcy GIT mają wiedzę, ogromne doświadczenie i wielkie plany prowadzenia zaawansowanych, unikatowych badań na arenie międzynarodowej. Jednak dotychczasowa siedziba Instytutu Metalurgii Żelaza przy ul. Karola Miarki 12–14 w Gliwicach, która jest obecnie główną kwaterą dla ponad 300-osobowej kadry Łukasiewicz – GIT, ze względu na swoje położenie w ścisłym sercu miasta nie pozwala na szeroką realizację niemałych ambicji.

– W Górnośląskim Instytucie Technologicznym prowadzone są badania i eksperymenty na skalę półprzemysłową, które wymagają dostaw surowców i wywozu produktów. Układ wąskich uliczek w śródmieściu Gliwic utrudnia jednak ciężki transport, co wskazuje na potrzebę jak najszybszego znalezienia nowej lokalizacji, która zapewni możliwość rozwoju kluczowych obszarów działalności badawczej i wdrożeniowej Instytutu. Dodatkowo, planowana przez nas budowa nowych laboratoriów i zakup nowoczesnej aparatury wymagają infrastruktury, która w centrum miasta nie jest dostępna – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Adam Zieliński, dyrektor Łukasiewicz – GIT.

Przekazanie prawie 12 hektarów ziemi 

Rozwiązaniem trafiającym w potrzeby Górnośląskiego Instytutu Technologicznego jest list intencyjny, podpisany w lipcu między GIT a władzami Gliwic wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej. Miasto zadeklarowało w nim, że po złożeniu wniosku przez Prezesa Centrum Łukasiewicz gotowe jest przekazać GIT prawa do blisko 12 hektarów działek Skarbu Państwa przy ul. Błonie w Ligocie Zabrskiej, znajdujących się w dogodnej lokalizacji względem zjazdów na DTŚ i węzła autostrad A4 i A1.

– Wieloletnia obecność instytutów badawczych w Gliwicach i ich wyjątkowy kapitał ludzki stymulują rozwój naszego miasta, kształtując wizerunek i markę Gliwic jako ośrodka innowacyjnych technologii. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy było więc uwzględnienie potrzeb Instytutu – państwowej jednostki organizacyjnej podlegającej ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Podpisany 19 lipca list intencyjny wpisuje się jednocześnie w konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju Gliwic, opartą o zasadę „złotego trójkąta” – współdziałania samorządu z nauką i biznesem. Na tym od lat budujemy zamożność i umacniamy swoją pozycję w kraju i za granicą – komentuje sygnowanie listu intencyjnego Aleksandra Wysocka, zastępczyni prezydenta Gliwic. 


Źródło: Urząd Miasta Gliwice

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również