Wiadomości z Gliwic

Czym są i jak działają kontrakty CFD?

  • Dodano: 2022-10-07 10:30

Kontrakty CFD to dość zaawansowana forma inwestowania kapitału. Jej cechą rozpoznawczą jest także wysokie ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych środków - wynika to z faktu zastosowania tutaj dźwigni finansowej. Czym są i jak działają kontrakty CFD? Jak wygląda proces inwestowania w tego typu produkty finansowe? Na te i wiele innych pytań szczegółowo odpowiadamy w poniższym poradniku.

Kontrakt CFD - definicja pojęcia

Czym jest kontrakt CFD? Pojęcie to pochodzi z języka angielskiego - "contract for difference". Oznacza to kontrakt na różnicę kursową. Jest to specjalny rodzaj umowy zawieranej pomiędzy dwiema stronami, w której zobowiązują się do rozliczenia kwoty, która jest równa różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia danej pozycji. Z tego właśnie wziął się termin "kontrakt różnic kursowych". 

Warto wiedzieć, że kontrakty CFD zalicza się do grona instrumentów pochodnych - oznacza to, że ich wartość jest uzależniona od zmian stawek różnych aktywów. Ważną zaletą tej formy inwestowania kapitału jest fakt, iż można tutaj osiągać dość duże zyski zarówno dzięki wzrostom jak i spadkom. 

Rodzajów inwestycji, które mogą być objęte kontraktem CFD, jest naprawdę bardzo dużo. Zalicza się do nich akcje, indeksy giełdowe, fundusze ETF a nawet kryptowaluty. Aby było możliwe osiągnięcie zysku w związku z wahaniem ceny danego aktywa, trzeba wpierw określić swoją pozycję. Może być ona otwarta lub zamknięta. 

Kontrakt CFD wyróżnia się tym, iż nie ma tutaj wskazanego odgórnie terminu zapadalności. To osoba inwestująca swoje środki w ten kontrakt może samodzielnie decydować, kiedy zamknie swoją pozycję. Zazwyczaj stosuje się zasadę, że wygaśnięcie kontraktu CFD następuje po roku, jednak niejednokrotnie zdarza się, że otwarte pozycje utrzymywane są przez kilka tygodni. 

Zawarcie kontraktu CFD - jak to działa w praktyce?

Osoba, która inwestuje w kontrakt CFD, nie staje się posiadaczem danego instrumentu bazowego. Istotą tego produktu finansowego jest spekulacja na temat wartości instrumentów bazowych. Inwestycje te wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej. Aby móc prowadzić transakcję, wystarczy posiadać ułamek pewnej wartości transakcji. Kwota, która jest potrzebna do otwarcia pozycji, nazywana jest depozytem zabezpieczającym. 

Gdy inwestor decyduje się na wysoką dźwignię finansową, może realizować transakcje wyróżniające się bardzo wysoką wartością - nawet kilkadziesiąt razy większą niż wartość zdeponowanej kwoty. Zastosowanie wysokiej dźwigni finansowej wiąże się jednak z tym, że inwestor może stracić wszystkie zainwestowane w ten sposób środki. Z tego względu na inwestycję w tego typu kontrakty powinny decydować się osoby mające wszechstronną wiedzę na temat działania poszczególnych rynków a także mające świadomość, jakie ryzyko towarzyszy tego typu inwestycjom. Aby inwestować w kontrakty CFD, nie trzeba nawet wychodzić z domu. W tej chwili zdecydowana większość brokerów oferuje swoje usługi w 100% online, dlatego całą procedurę możemy załatwić całkowicie zdalnie. 

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.