Wiadomości z Gliwic

Księgi handlowe to jedna z podstawowych form ewidencji księgowej. Co powinieneś wiedzieć?

  • Dodano: 2021-12-15 14:00, aktualizacja: 2021-12-27 07:04

Księgi handlowe to jedna z podstawowych form ewidencji księgowej. Sprawdź, co powinieneś o nich wiedzieć 

Księgi rachunkowe w swojej pierwotnej formie znane były już w średniowieczu. Współcześnie do prowadzenia ewidencji księgowej zobowiązane są na mocy prawa ściśle określone rodzaje podmiotów gospodarczych. O których z nich mowa? Jakie informacje muszą znaleźć się w sumiennie wypełnionej księdze handlowej? Więcej na ten temat piszemy w poniższym artykule. 

O księgach handlowych mówi ustawa o rachunkowości. Kto musi je otworzyć? 

Informacje o tym, które z podmiotów mają obowiązek prowadzić księgi handlowe, znajdziemy w ustawie o rachunkowości z 1995 r. Akt prawny wymienia wśród nich: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 milionów euro. Ponadto obowiązkiem tym objęte są jeszcze m.in.: spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), gminy powiaty i województwa, a także jednostki organizacyjne działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Prowadzenie ksiąg handlowych wymaga niemałej skrupulatności. Mogą wyręczyć nas w tym profesjonaliści 

Podmioty wskazane w ustawie są zobowiązane do prowadzenia tzw. pełnych ksiąg. Każde inne przedsiębiorstwo również może ewidencjonować operacje finansowe w ramach tego konkretnego modelu, jednak już na zasadzie dobrowolności. Czym więc tak właściwie są księgi handlowe? W największym skrócie, trafiają do nich w porządku chronologicznym wszystkie informacje dotyczące przychodów i wydatków danego przedsiębiorstwa, ale również dane dotyczące środków stałych, zaciągniętych zobowiązań,  rozrachunków z kontrahentami i pracownikami, a także operacji kupna i sprzedaży. Zapisuje się je w pięciu głównych sekcjach: dzienniku, kontach księgi głównej, kontach ksiąg pomocniczych, zestawieniu sald, a także wykazie aktywów i pasywów. Skrupulatne i poprawne wypełnianie ksiąg handlowych może okazać się skomplikowanym, a przede wszystkim czasochłonnym zadaniem. Na szczęście prawo zezwala na zlecenie tej czynności firmom zewnętrznym. Kompleksowe prowadzenie ewidencji księgowej posiada w swojej ofercie Calendaria biuro rachunkowe.
 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.