Wiadomości z Gliwic

Razem wspieramy biznes!

  • Dodano: 2018-10-05 09:00, aktualizacja: 2018-10-05 13:01

Sprawdź jak Śląskie wspiera biznes!

Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego

Wkrótce (17-19 października) będziemy gościć w Katowicach uczestników kolejnego, ósmego już, Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To dobra okazja, by porozmawiać o wsparciu, jakie przedsiębiorcy mogą uzyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Sektor MŚP stanowi dla Unii Europejskiej jeden z czołowych priorytetów, dlatego też zadbaliśmy o to, by przedsiębiorcy z województwa śląskiego mieli zapewnione odpowiednie wsparcie z Programu Regionalnego. Drugiego dnia Kongresu zaplanowaliśmy konferencję dotyczącą „Doświadczeń i prognoz dla firm na półmetku Perspektywy Finansowej 2014-2020”, podczas której omówimy dotychczasowe efekty wdrażania RPO wśród przedsiębiorców i wskażemy środki europejskie, które wciąż są w zasięgu śląskich firm. Zapraszam również na stoisko Województwa Śląskiego, na którym specjaliści będą prezentować uczestnikom Kongresu możliwości, z jakich mogą oni skorzystać, by pozyskać finansowanie z funduszy europejskich dla swoich biznesów. Jest to o tyle ważne, że wraz z aktualizacją Programu wprowadziliśmy kilka nowych możliwości wsparcia przedsiębiorców.

Mógłby Pan wskazać obszary, w których firmy z naszego województwa mogą szukać wsparcia finansowego z UE?
Regionalny Program Operacyjny oferuje kilka działań, które są przeznaczone bezpośrednio dla przedsiębiorstw. Wspomniane działania leżą głównie w gestii Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości i są ukierunkowane m.in. na rozwój małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorstw. Coraz śmielej stawiamy również na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjność w biznesie – obie kwestie stanowiły ważną część ostatniej aktualizacji Programu. W dwóch dotychczas rozstrzygniętych konkursach dotyczących innowacji w MŚP przedsiębiorcy z całego województwa złożyli ponad 1100 wniosków, spośród których wybraliśmy do dofinansowania ponad 450 projektów. To naprawdę imponujący wynik, który świadczy o kreatywności i zaangażowaniu naszych przedsiębiorców. Teraz, gdy zwiększyliśmy możliwości wsparcia zarówno w samych zapisach programowych, jak i poprzez rozszerzenie listy inteligentnych specjalizacji o kilka nowych dziedzin, przedsiębiorstwa zyskają jeszcze większe szanse na pozyskanie unijnych funduszy.

Wspomniał Pan o inteligentnych specjalizacjach. Czym właściwie są?
To część Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RIS). Wskazanie inteligentnych specjalizacji dla każdego państwa członkowskiego, jak i dla poszczególnych regionów ma na celu zwiększenie nakładów na badania naukowe we wskazanych obszarach, a tym samym ich wzmożony rozwój. W ramach RPO mamy aż 550 mln euro na wsparcie inteligentnych specjalizacji, zarówno w sferze prac badawczo-rozwojowych, jak i wdrażania ich wyników. Finalnie inteligentne specjalizacje sprzyjają budowie nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.
 

W jakich dziedzinach specjalizuje się województwo śląskie?
Początkowo były to trzy obszary: technologie informacyjno-komunikacyjne, medycyna oraz energetyka. Technologie informatyczne, czyli jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki, w którą inwestujemy z przekonaniem, że Śląskie może stać się liderem w zakresie nowoczesnych technologii. Podobnie jest z energetyką – jako region, gdzie ulokowało się dużo firm przemysłowych oraz notujemy wysoką gęstość zaludnienia, co przekłada się oczywiście na wzmożoną konsumpcję energii, posiadamy świetne warunki do testów i wdrażania nowych rozwiązań w tym obszarze. Jak istotne, nie tylko dla gospodarki, ale przede wszystkim dla społeczności, jest zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych, nie trzeba nikogo przekonywać. Mamy to szczęście, że już posiadamy wysokiej klasy jednostki badawcze i lecznicze, jak Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które wespół z innymi instytutami medycznymi rokrocznie inwestuje europejskie środki w kolejne przełomowe projekty badawcze. Ciągłe doskonalenie w tej dziedzinie wymaga inwestycji w zaawansowane technologie medyczne, co poniekąd wiąże się również z dwoma poprzednimi specjalizacjami.

Kompleksowość to cecha charakterystyczna naszych inteligentnych specjalizacji. Świadczy o tym chociażby porozumienie „Silesia pod błękitnym niebem”, które Województwo Śląskie zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Do celu porozumienia, czyli ograniczenia poziomu zanieczyszczeń powietrza, dążymy poprzez wsparcie jednostek naukowych oraz firm z sektora MŚP w realizacji projektów zarówno z zakresu energetyki i informatyki, jak i inżynierii biomedycznej. Na przedsięwzięcia z tego zakresu przeznaczyliśmy 100 mln zł (po 50 mln z RPO i POIR).

„Silesia pod błękitnym niebem” obejmuje również dwie nowe specjalizacje, które dodaliśmy do Strategii w bieżącym roku. Są to takie formy biznesowe, które coraz prężniej się rozwijają i które warto promować, ponieważ będą stanowić o silnej gospodarce w najbliższej przyszłości. Mam tutaj na myśli tzw. „przemysły wschodzące”, czyli nowe, innowacyjne i kreatywne sektory gospodarki związane m.in. z usługami telekomunikacyjnymi, informacyjnymi i rozrywkowymi, efektywnym transportem towarów i usług czy medycyną spersonalizowaną. Druga nowa specjalizacja regionalna to tzw. „zielona gospodarka” – obszar, w ramach którego będziemy wspierać te przedsiębiorstwa, które podejmą działalność opartą o energię odnawialną, „czyste technologie”, niskoemisyjny transport, budownictwo energooszczędne, ekoturystykę, gospodarkę odpadami czy recykling.

Brzmi to bardzo obiecująco, ale co w takim razie z tymi przedsiębiorcami, których działalność nie pokrywa się z żadną ze wspomnianych przez Pana gałęzi gospodarki? Nie ma żadnej opcji wsparcia dla tych MŚP, które nie są aż tak „nowoczesne i innowacyjne”?

Naszym celem jest wspieranie szeroko pojętej przedsiębiorczości, to, że stawiamy na innowacje, nie oznacza, że zapominamy o pozostałych sektorach. Jest wręcz przeciwnie – mamy naprawdę szeroki wachlarz możliwości wsparcia. Przedsiębiorcy mogą przykładowo pozyskać dodatkowe fundusze w ramach instrumentów finansowych RPO – w tym zakresie mamy prawie 180 mln euro do rozdysponowania.

Instrumenty finansowe RPO to pożyczki oparte na bardzo preferencyjnych warunkach. Pozyskane w ten sposób fundusze  mogą być przeznaczone między innymi na rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa lub  wzmocnienie jego podstawowej działalności, realizację nowych projektów czy próbę rozszerzenia działalności na nowe rynki. Można też finansować zakup środków trwałych.

Natomiast osoby otwierające działalność gospodarczą powinny kontaktować się ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, które zostało wybrane na pośrednika finansowego w ostatnich dniach. Dla tych osób przewidzieliśmy mikropożyczki na cele inwestycyjne i obrotowe do 100 000 zł oraz wsparcie doradcy zawodowego przed rozpoczęciem działalności.

Ponadto osoby samozatrudnione, jak również pracownicy MŚP mogą skorzystać z Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF). To system wspierający podnoszenie kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Poprzez PSF umożliwiamy przedsiębiorcom pozyskanie dofinansowania unijnego na usługi szkoleniowe. W ramach PSF współfinansujemy szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo, e-learning, mentoring oraz coaching. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 400 milionów złotych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, bo wierzymy, że silna gospodarka to wszechstronnie wykształceni i przedsiębiorczy ludzie.

Więcej na rpo.slaskie.pl

Razem wspieramy biznes!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.