Katalog firm

dodaj firmę

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej Gliwice

Adres i telefon

ul. Górnych Wałów 9
44-100 Gliwice
Godziny otwarcia: 8:00 - 13:00 - wyłącznie osoby, które mają ustalony termin w ramach usługi "ustal termin"
 • Poniedziałek: 9:00 - 16:30
 • Wtorek: 8:00 - 10:00 - Zespół Pierwszego Kontaktu
 • Środa: 8:00 - 13:00 - wyłącznie osoby, które mają ustalony termin w ramach usługi "ustal termin"
 • Czwartek: 8:00 - 13:00 - wyłącznie osoby, które mają ustalony termin w ramach usługi "ustal termin"
 • Piątek: 8:00 - 10:00 - Zespół Pierwszego Kontaktu
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach znajduje się przy ulicy Górnych Wałów 44 i utworzony został z dniem 1 maja 1990 r. Dyrektorem OPS w Gliwicach jest Brygida Jankowska, zaś jej zastępcami Danuta Siwiec i Marzena Połomska.

Celem działalności Ośrodka jest:

 • pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.

 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:

 • Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.

 • Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 • Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 • Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 • Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
 • Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej działają punkty rejonowe, których wykaz znajduje się poniżej:

Dział Adres E-mail Telefon
Dział Świadczeń ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice ds@ops.gliwice.eu

Stypendia tel. 32 335 96 85

Domy pomocy społecznej tel. 32 335 96 36

Należności za usługi opiekuńcze tel. 32 335 96 32

Świadczenia z tyt. Pieczy zastępczej tel. 32 335 97 11, 32 335 97 12

Transport osób niepełnosprawnych tel. 32 332 44 50

Referat Świadczeń Rodzinnych ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice rsr@ops.gliwice.eu

32 335 97 14,

 

Dział Dodatków Mieszkaniowych ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice     ops@ops.gliwice.eu 32 335 96 44, 32 335 96 46
Dział księgowości ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice dk@ops.gliwice.eu 32 335 96 61 – 32 335 96 65
Dział Kard i Organizacji

ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice

dko@ops.gliwice.eu 32 335 96 51, 32 335 96 52
Kancelaria Główna ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice ops@ops.gliwice.eu  32 335 96 03, 32 335 96 04
Sekretariat ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice ops@ops.gliwice.eu 32 335 97 00
Dział Analityczno-Strategiczny ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice dzp@ops.gliwice.eu 32 335 96 54
Dział Informatyki ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice ops@ops.gliwice.eu 32 335 96 22-23
Zamówienia Publiczne ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice ops@ops.gliwice.eu 32 335 96 30

Galeria

Polecenia (1)

Dodaj polecenie
 • OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Gliwic od 2009 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.