Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta?

Jesteś tutaj: Strona główna »  Urząd miasta »  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta ? »  Komunikacja

Komunikacja


Wybierz zagadnienie:

 

Nazwa sprawy Dokumenty do pobrania
legitymacja instruktora

pobierz wniosek

wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu pobierz wniosek
wniosek o ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania/skrócenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu pobierz wniosek
wniosek o wydanie zatrzymanego przez Policję dowodu Rejestracyjnego pobierz wniosek
wniosek o dokonanie wpisu/wykreślenia w dokumentach pojazdu informacji na temat zastawu rejestrowego (bankowego) pobierz wniosek
wniosek o nadanie numeru nadwozia/podwozia/ramy w pojeździe wykonanym we własnym zakresie (SAM) pobierz wniosek
wniosek o nadanie numeru nadwozia / podwozia / ramy pobierz wniosek
wniosek o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych w związku z kradzieżą / zgubieniem / zniszczeniem tablic (tablicy) dotychczasowych pobierz wniosek
wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (utrata lub zniszczenie) pobierz wniosek
wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu dla pojazdu (z powodu utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność) pobierz wniosek
wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej umieszczanej na szybie pojazdu (z powodu utraty lub uszkodzenia) pobierz wniosek
wniosek o wydanie wtórnika nalepek legalizacyjnych (z powodu utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność) pobierz wniosek
wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji pojazdów pobierz wniosek
wniosek o wydanie zaświadczenia do rejestracji pojazdu z powodu utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu pobierz wniosek
wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym pobierz wniosek
wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis o terminie badania technicznego pobierz wniosek
wniosek o wymianę dotychczasowych czarnych tablic rejestracyjnych pobierz wniosek
wniosek o wydanie decyzji kierującej do właściwej stacji kontroli pojazdów celem wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej w pojeździe pobierz wniosek
wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu pobierz wniosek
wniosek o wydanie prawa jazdy pobierz wniosek
zgłoszenie zbycia pojazdu pobierz wniosek
wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego / karty pojazdu pobierz wniosek
prośba o przesłanie dokumentów po niezdanym egzaminie pobierz wniosek
prośba o wycofanie wniosku o wydanie prawa jazdy pobierz wniosek
prośba o wydanie oryginału lub kserokopii dokumentów z teczki kierowcy w zakresie prawa jazdy / świadectwa kwalifikacji pobierz wniosek
prośba o wstrzymanie realizacji dokumentu prawa jazdy pobierz wniosek
prośba o rozszerzenie wpisu kwalifikacji zawodowej w prawie jazdy pobierz wniosek
pełnomocnictwo pobierz wniosek
oświadczenie właściciela pojazdu marki "SAM" (1) pobierz wniosek
oświadczenie właściciela pojazdu marki "SAM" (2) pobierz wniosek
wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy pobierz wniosek
aktualizacja danych dotyczących ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru działalności regulowanej pobierz wniosek
wniosek o wpis / zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców pobierz wniosek
wniosek o skreślenie przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców z rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gliwice pobierz wniosek
wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów pobierz wniosek
aktualizacja danych dotyczących stacji kontroli pojazdów wpisanej do rejestru działalności regulowanej pobierz wniosek
wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty pobierz wniosek
wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu prawa jazdyświadectwa kwalifikacji pobierz wniosek
zgłoszenie odnalezienia dokumentu prawa jazdy pobierz wniosek
zgłoszenie zagubienia/kradzieży dokumentu prawa jazdy pobierz wniosek
wniosek o dopuszczenie do egzaminu (z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką osobową) pobierz wniosek

 


Godzina rozpoczęcia godziny otwarcia i telefony do Wydziału Komunikacji »

 


 

242
Twój schowek