Wiadomości z Gliwic

Absolutorium dla prezydenta

  • Dodano: 2019-06-03 10:15

Podczas ostatniej Rady Miasta Gliwice radni jednogłośnie przyznali absolutorium prezydentowi miasta Zygmuntowi Frankiewiczowi za rok 2018. Potwierdza to, że realizacja budżetu nie budzi zastrzeżeń, a finanse miasta są prowadzone we właściwy sposób.

Absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. gliwiccy radni udzielili prezydentowi jednogłośnie. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Prezydent przekazał sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i sprawozdanie finansowe w wyznaczonym terminie i nie budzi ono zastrzeżeń. Zostało przeanalizowane przez niezależnego biegłego i pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie komisje Rady Miasta Gliwice, które wyraziły pozytywne opinie w sprawie przedstawionych dokumentów. Regionalna Izba Obrachunkowa, która jest organem nadzoru finansowego nad gminą, wydała z koeli pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla prezydenta miasta – uzasadniał podczas sesji radny Paweł Wróblewski.

Potwierdza to, że finanse miasta są prowadzone we właściwy sposób, na co zwracają uwagę także eksperci światowej agencji Fitch Ratings. 19 kwietnia agencja po raz kolejny potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. To najwyższe oceny możliwe do uzyskania w Polsce. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd agencji, że Gliwice utrzymają dobre wyniki operacyjne oraz mocne wskaźniki obsługi i spłaty długu w średnim okresie, pomimo presji na wydatki operacyjne. (mf)

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.