Wiadomości z Gliwic

Centrum Przesiadkowe coraz bliżej

  • Dodano: 2021-11-25 06:45, aktualizacja: 2021-11-25 06:55

Czy deszcz, czy pogoda – zmiany na placu robót wielkiej miejskiej inwestycji są coraz bardziej widoczne.

Nowoczesny kompleks Centrum Przesiadkowego z charakterystycznymi „falami” zadaszeń i odnowioną ponadstuletnią wieżą ciśnień w tle będzie łączył transport koleją z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, oferując także podróżnym miejsca postojowe dla samochodów, wygodną infrastrukturę rowerową oraz zaplecze komercyjne.

Dobiega końca wykonywanie elewacji przyszłego budynku głównego CP. Wewnątrz obiektu montowana jest tzw. sucha zabudowa, a w toaletach układane są płytki. Budowlańcy kontynuują prace związane z instalacjami wewnętrznymi i podłączaniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W przyszłym budynku pomocniczym (z pomieszczeniami przeznaczonymi pod wynajem) wykonano wylewki cementowe pod posadzki i zamontowano na dachu żaluzje akustyczne. Trwają prace związane z powstawaniem elewacji.

Budowlańcy zakończyli montaż stalowej konstrukcji piątego segmentu „fal” zadaszeń i układają tam pokrycie dachowe. Obecnie powstaje szkielet ostatniego, szóstego segmentu zadaszenia. Na pierwszych wiatach rozpoczęto prace związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej.

Przejścia podziemne

W przyszłych przejściach podziemnych dobiega końca montaż ściennych płyt betonowych i układanie granitowych płyt podłogowych. Na pochylni stanowiącej dojście do istniejącego tunelu montowane są balustrady, a w drugim (nowym) rozpoczęto zabudowę sufitów podwieszanych.

W sąsiadującej z kompleksem Centrum Przesiadkowego ponad stuletniej, zabytkowej wieży ciśnień ułożono docelową hydroizolację na kopule i tynk renowacyjny na elewacji. Zamontowano komplet stolarki okiennej i obróbki blacharskie, zdemontowano rusztowanie elewacyjne, wykonano suche zabudowy, zakończono układanie płytek podłogowych i ściennych, ułożono też okablowanie energetyczne i strukturalne.

Na pierwszych odcinkach dróg wewnętrznych na terenie Centrum Przesiadkowego i na części ul. Toszeckiej wykonano już nawierzchnię asfaltową (warstwę wiążącą). Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem murów z gabionów, infrastrukturą podziemną i układem drogowym. Na ul. Tarnogórskiej powstaje konstrukcja lewej połowy jezdni. Ma murach oporowych od strony ul. Kolberga trwa montaż balustrad.

W niedalekiej przyszłości Centrum Przesiadkowe powstające po północnej stronie gliwickiego dworca kolejowego skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Roboty powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r.

Po południowej stronie dworca kolejowego przebudowywany jest układ drogowy, który wraz z Centrum Przesiadkowym stworzy przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską.

Przy ul. Na Piasku zakończono prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego oraz wykonaniem nawierzchni jezdni i chodników. W najbliższym czasie planowany jest montaż latarni oświetleniowych, a do końca roku – ustawienie małej architektury (koszy na śmieci).

Przy ul. Okopowej zakończono roboty związane z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej i teletechnicznej. W toku są prace przy realizacji instalacji elektroenergetycznej. Wykonany został chodnik po stronie baru „Pod pierożkiem” i stopniowo układana jest nawierzchnia jezdni. Po dokonaniu przełączeń kabli w rejonie stacji transformatorowej ułożony zostanie chodnik po drugiej stronie ulicy. Do wykonania pozostanie montaż oświetlenia ulicznego oraz małej architektury.

Układ drogowy

Na placu Piastów trwają prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego. Ułożona została niemal cała sieć cieplna, a do wykonania zostaje tzw. renowacja kanału deszczowego metodą rękawa i zabudowa nowej komory żelbetowej na kanale, a także przekładki sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym.

Na placu przed dworcem PKP przebudowano i wykonano sieci podziemne związane z nowym układem drogowym w części przylegającej bezpośrednio do ul. Okopowej. Trwa układanie nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodników na przedłużeniu ul. Zwycięstwa. Dodatkowo, na odcinku ul. Zwycięstwa od skrzyżowania z ul. Dubois do wylotu na dworzec PKP demontowana jest infrastruktura tramwajowa.

Terenem pod remontowanym ciągiem pieszo-rowerowym przy ul. Berbeckiego zajmuje się od sierpnia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Naprawiana jest tam sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna.

Całość prac po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska S.A. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta to ponad 41 mln zł. Umowny termin zakończenia robót budowlanych to koniec 2022 r.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również