Wiadomości z Gliwic

Co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów?

  • Dodano: 2019-01-15 10:30

Utraciłeś dokumenty? Niezwłocznie zgłoś ten fakt w najbliższym urzędzie miasta lub gminy, a w przypadku ich utraty poza granicami kraju - w polskim urzędzie konsularnym, a także zastrzeż je w banku! Dzięki temu zyskasz gwarancję, iż nie zostaniesz obciążony negatywnymi skutkami, gdy znalazca dokumentu posłuży się nim nielegalnie.

Codziennie przestępcy podejmują dziesiątki prób użycia cudzych dokumentów do wyłudzenia kredytów, wynajmu nieruchomości czy przestępstw podatkowych, takich jak zakładanie fikcyjnej działalności gospodarczej.

Według danych z najnowszego "Raportu o dokumentach - infoDOK", w trzecim kwartale 2018 r. odnotowano aż 1504 próby wyłudzenia kredytów na kwotę ponad 120,5 mln zł - informuje Związek Banków Polskich, organizator Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

System Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. 

Jakie kroki należy podjąć w przypadku utraty luk kradzieży dokumentów?

Zawiadomić bank

W przypadku utraty dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w banku – najlepiej w swoim – osobiście, telefonicznie czy przez bankowość elektroniczną. Jeśli ktoś nie ma rachunku, powinien to zrobić w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia od wszystkich. Listę takich placówek można znaleźć na stronie internetowej www.DokumentyZastrzezone.pl. To pierwszy i najważniejszy krok, który trzeba zarobić natychmiast – niezależnie od tego, czy dokument został zgubiony czy skradziony. Po zgłoszeniu, w ciągu kilku minut, informacja trafia do Centralnej Bazy Danych, a następnie do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy firm i instytucji korzystających z Systemu DZ. Jeśli ktoś spróbuje posłużyć się zastrzeżonym dokumentem, operacja zostanie zablokowana, a do wyjaśnienia sprawy wezwana zostanie policja.

Zawiadomić urząd miasta (gminy) lub jednostkę policji

O utracie dokumentów należy zawiadomić także najbliższy urząd miasta lub gminy, a o kradzieży – dodatkowo jednostkę policji. Jednym z najczęściej gubionych dokumentów jest dowód osobisty. Jego utratę zgłasza się w urzędzie osobiście (nie ma możliwości dokonania takiego zgłoszenia przez pełnomocnika, pocztą, telefonicznie lub faksem) i pisemnie – na odpowiednim formularzu lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przypadku nieletnich lub osób ubezwłasnowolnionych zgłoszenia utraty dokumentu tożsamości dokonują rodzice lub prawni opiekunowie. Dokument zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w elektronicznym Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o tym fakcie trafia także do Systemu Informacyjnego Schengen oraz do wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Takim dokumentem nie wolno się już posługiwać! W tej sytuacji pozostaje tylko złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce "Jak załatwić sprawę? -> Sprawy obywatelskie -> Dowody osobiste".

Warto pamiętać, że trzeba zastrzegać nie tylko dokumenty tożsamości, ale także utracone karty płatnicze. W Polsce jest ich ponad 30 milionów! Najłatwiej i najszybciej można to zrobić poprzez uniwersalny, międzybankowy System Zastrzegania Kart, dostępny pod numerem telefonu (+48) 828-828-828. System działa na całym świecie, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych, w systemie 24/7.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.