Wiadomości z Gliwic

Coraz więcej e-dowodów

  • Dodano: 2021-12-01 07:00, aktualizacja: 2021-11-30 20:36

Od niemal miesiąca w gliwickim Urzędzie Miejskim można składać wnioski o wydanie dowodu osobistego w jego nowszej elektronicznej formie.

Do tej pory zrobiło to ponad 800 osób. Dokument nie tylko potwierdza tożsamość i obywatelstwo, uprawniając do przekraczania granic państw, które uznają go jako dokument podróży. Jest również bezpiecznym narzędziem, które umożliwia uwierzytelnianie w e-usługach, podpisywanie dokumentów elektronicznych, korzystanie z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach), komunikację obywatela z administracją publiczną, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

E-dowód

E-dowód z biometrycznym zdjęciem właściciela jest obecny w Polsce od 2,5 roku. Przed 8 listopada br. nie zawierał jednak odcisków palców i podpisu posiadacza. Tę zmianę wprowadzono dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentu i w celu dostosowania polskich przepisów do rozwiązań unijnych. Dzięki temu dowód osobisty stał się m.in. dokumentem podróży, który spełnia wymogi Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W e-dowodzie znajduje się też aplikacja ICAO, dzięki której można być szybciej i sprawniej obsłużonym na lotnisku.

Jakie generalnie funkcjonalności oferuje e-dowód? Warstwa elektroniczna dokumentu może zawierać 3 certyfikaty:

  • obecności – występuje w każdym e-dowodzie. To certyfikat aktywny, który nie wymaga kodu PIN. Ma służyć do potwierdzania obecności w określonym miejscu i czasie w wybranych placówkach i urzędach. Według zapowiedzi będzie można za jego pomocą potwierdzić obecność np. w placówkach służby zdrowia.
  • identyfikacji i uwierzytelnienia – jest w dowodzie osoby, która ma pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w związku z czym jest zamieszczany również w dowodach małoletnich, którzy ukończyli 13. rok życia. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak profil zaufany. Służy do logowania się na platformach usługowych, np. gov.pl. Pozwala też na skorzystanie z e-usług w zakresie spraw urzędowych – przykładowo na podpisanie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego. E-dowód z tym certyfikatem umożliwia zalogowanie się do wybranych usług na platformie gov.pl oraz do innych portali internetowych administracji publicznej, np. IKP (Internetowego Konta Pacjenta) lub PUE ZUS (Platformy Usług Elektronicznych ZUS).
  • podpisu osobistego – jest dostępny na wniosek. Certyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny). Służy do elektronicznego podpisywania umów i pism, w tym dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu. Wywołuje taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Podpis osobisty może być wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko jeżeli nadawca i odbiorca wyrazili zgodę na podpisanie dokumentu za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

Warto wiedzieć, że kody PIN do aktywacji certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu osobistego można ustawić w Urzędzie Miejskim przy odbiorze dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze. Zmianę kodu można przeprowadzić samodzielnie lub w UM. Przy odbiorze dowodu osobistego otrzymuje się także kod PUK, który służy do odblokowania kodów PIN. Nie ma możliwości otrzymania drugiego kodu PUK, można jednak odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie miasta/gminy.

W warstwie elektronicznej dowodu dostępna jest także przestrzeń, która umożliwia umieszczenie tzw. kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Odbywa się to jednak na podstawie odrębnej umowy miedzy posiadaczem dowodu osobistego a dostawcą usługi zaufania. Warto poza tym wiedzieć, że spodziewana przez niektórych koncepcja funkcjonalności dowodu osobistego jako polskiej karty płatniczej nie została jak do tej pory wdrożona w życie.

Aby używać e-dowodu samodzielnie, trzeba mieć czytnik podłączony do komputera i odpowiednie oprogramowanie. Oprogramowanie można pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/e-dowod. Na stronie znajduje się również opis wymagań, jakie powinien spełniać czytnik. Do używania e-dowodu może również służyć smartfon z modułem NFC oraz zainstalowaną aplikacją eDO App.

W Gliwicach do końca tego roku ponad 300 mieszkańców powinno wymienić dowody, bo ich obecne dokumenty stracą ważność. Ok. 100 osób powinno złożyć wniosek, bo ukończyły bądź ukończą 18 lat. W przyszłym roku dowody osobiste, z powodu utraty ich ważności lub osiągnięcia pełnoletniości, powinno wymienić ok. 10 700 gliwiczan.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.