Gliwice - portal miejski mojeGliwice.pl

Wiadomości z Gliwic

Czyściejszy powiat

  • Dodano: 2013-09-24 14:00

Wysprzątane parki, lasy, tereny wokół dróg i szkół   to efekt zorganizowanej 20 września akcji  Sprzątamy Powiat Gliwicki 2013 .

Uczestniczyli w niej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Gliwicki oraz mieszkańcy powiatowych domów opieki społecznej.

Każda z placówek biorących udział w akcji zajmowała się porządkowaniem wyznaczonych miejsc. Uczniowie Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie wysprzątali tereny wokół budynków szkolnych, tereny do nich przylegające, park przy ul. 1 Maja oraz teren lasu  Zacisze . Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie uporządkowała łąkę i lasy przy ul. Szpitalnej w stronę cmentarza przy ul. Rakoniewskiego.

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie sprzątali plac zabaw między Miejską Szkołą Podstawową nr 7 a Miejskim Przedszkolem nr 12 w Knurowie. Dzieci i młodzież Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oczyścili teren wokół szkoły oraz plac zabaw. Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach zajął się otoczeniem drogi od szkoły poprzez Rynek do parku oraz parkiem, rejonem Zaolszan w kierunku wysypiska śmieci, ul. Piaskową od Dzierżna wraz z rejonem jeziorek. Z kolei podopieczni Domu Pomocy Społecznej  Ostoja  w Sośnicowicach posprzątali ul. Kozielską od Rynku do skrzyżowania z ul. Powstańców, ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Parkową, ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Raciborską i ul. Raciborską do skrzyżowania z ul. Parkową do Rynku. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej  Zameczek  w Kuźni Nieborowskiej wysprzątali rowy przydrożne obok lasu przy ul. Krywałdzkiej. W akcję włączył się także  Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach, którego wychowankowie wysprzątali teren otaczający placówkę.


Powiat Gliwicki, jako organizator akcji, zaopatrzył jej uczestników w worki na odpady, rękawice i zadbał o odbiór zebranych odpadów oraz ich zdeponowanie na składowisku. Przebieg akcji koordynował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. W dniu jej przeprowadzania uczestników odwiedzili wicestarosta gliwicki Waldemar Dombek oraz Maria Zalecka   zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostwa.


6 Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w akcję. Jej celem jest nie tylko uporządkowanie terenów wokół nas, zebranie śmieci, ale także uświadomienie nam, że człowiek ma ogromny wpływ na środowisko. Czystość naszego otoczenia naprawdę zależy od nas. Pamiętajmy o tym, by dbać o porządek, nie tylko w ten jeden dzień w roku, ale każdego dnia   apeluje wicestarosta gliwicki.


Przypominamy również, że przedsięwzięciu sprzątania powiatu towarzyszy konkurs na pracę plastyczną. Jest on skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, uczniów szkół specjalnych i mieszkańców domów pomocy społecznej powiatu gliwickiego. Prace swą tematyką powinny nawiązywać do hasła tegorocznej akcji -  Odkrywamy Czystą Polskę . Termin zgłoszeń upływa 10 października. Prace należy dostarczać na adres: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, tel. 32 332 66 46   tam też uzyskać można dodatkowe informacje na temat konkursu.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.