Wiadomości z Gliwic

Dołącz do ekspertów i projektuj przyszłość Gliwic!

  • Dodano: 2021-05-12 06:30, aktualizacja: 2021-05-11 20:50

Prace związane z przygotowywaniem nowej strategii miasta Gliwice 2040 wkraczają w kolejny etap.

Prezydent Miasta ogłosił powołanie 4 eksperckich grup roboczych: do spraw społecznych, środowiskowych, gospodarczych i przestrzennych. W każdej z nich znajdą się miejsca dla mieszkańców dysponujących wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie.

Nabór zainteresowanych ruszył 28 kwietnia i trwa do 12 maja

Grupy robocze będą ciałem doradczym Prezydenta Miasta, a ich głównym zadaniem będzie wskazanie kluczowych trendów rozwojowych w danym obszarze oraz sformułowanie rekomendacji między innymi w zakresie wizji i celów rozwojowych miasta. Prace poszczególnych zespołów będą się toczyć przy wsparciu doświadczonych specjalistów – dr. Marcina Barona (ekspert wiodący), dr Anny Syrek-Kosowskiej (ekspert grupy gospodarczej), Szymona Ciupy i dr. hab. inż. architekta Macieja Borsy (eksperci grupy przestrzennej), dr. Leszka Trząski (ekspert grupy środowiskowej) oraz Sylwii Widzisz-Pronobis i Grzegorza Pronobisa (eksperci grupy społecznej).

Kandydat do pracy w grupie roboczej wyłaniany w drodze naboru musi dysponować doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną w danym obszarze tematycznym (gospodarczym, społecznym, przestrzennym, środowiskowym), być mieszkańcem Gliwic lub prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą, społeczną, związaną z kwestiami środowiskowymi lub gospodarki przestrzennej, lub być pracownikiem organizacji działającej w wymienionych obszarach, zarejestrowanej lub prowadzącej działalność w Gliwicach. Doświadczenie i wiedzę należy wykazać poprzez: dorobek naukowy lub praktyczny, wynikający z realizacji działań w danym obszarze, rekomendacji uczelni wyższej, instytutu naukowego, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, izby branżowej lub innej instytucji działającej w danym obszarze tematycznym, przedstawienie CV lub listu motywacyjnego.

Dokumenty potwierdzające doświadczenie i wiedzę, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przekazać pocztą lub poprzez e-mail do Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach na adres: Biuro Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice, gliwice2040@um.gliwice.pl.

Regulamin funkcjonowania Grup Roboczych w procesie opracowania strategii rozwoju miasta "Gliwice 2040” stanowi załącznik do zarządzenia nr PM-3951/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z 16 kwietnia 2021 r. 

Dołącz do ekspertów i projektuj przyszłość Gliwic! / fot. UM Gliwice

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również