Wiadomości z Gliwic

Gliwice liderem subregionu

  • Dodano: 2020-09-24 06:30, aktualizacja: 2020-09-23 21:21

Działający od 7 lat Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego ma nowego przewodniczącego.

Jednogłośną decyzją zarządu został nim Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic. Dotychczasowy szef związku, Zygmunt Frankiewicz, złożył rezygnację z tej funkcji w związku z wygaśnięciem mandatu Prezydenta Miasta Gliwice wskutek wyboru na senatora.

– Ten wybór to wielkie zobowiązanie i wyróżnienie. Zamierzam kontynuować dotychczasowe działania w sferze podziału środków w subregionie, a także intensywniej niż dotychczas realizować projekty związku, który jest ważną i potężną siłą opierającą się na partnerstwie, wewnętrznej współpracy i sprawiedliwym podziale środków między samorządy lokalne – podkreśla znaczenie tego samorządowego stowarzyszenia Mariusz Śpiewok.

W latach 2014–2019 roku był dyrektorem Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Tam koordynował prace związane z wyborem projektów do dofinansowania ze środków europejskich z puli dla miast i powiatów.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego działa od listopada 2013 roku

Obejmuje swoim zasięgiem 81 jednostek samorządu terytorialnego w naszym województwie i jest podzielony na 5 podregionów (bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki i tyski). W ramach związku decyzje robocze zapadają w piętnastoosobowym zarządzie, tworzonym przez włodarzy Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Lublińca, Mikołowa, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Tarnowskich Gór, Tychów, Zabrza, powiatów będzińskiego, gliwickiego i pszczyńskiego. Decyzje o charakterze strategicznym podejmowane są przez Walne Zebranie Członków. W ten sposób powstaje szeroka sieć współpracy, która sprzyja wymianie informacji oraz tworzeniu bazy wiedzy o potrzebach Subregionu Centralnego zamieszkiwanego przez prawie 3 mln osób.

Głównym zadaniem związku jest efektywne pozyskiwanie i sprawiedliwe dzielenie środków unijnych dostępnych dla samorządów Subregionu Centralnego. Ich źródłem są obecnie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (ok. 3,5 mld zł), programy POIŚ – Transport (ok. 900 mln zł) oraz POIŚ – Efektywność energetyczna (ok. 1 mld zł).

Związek koordynuje realizację wspólnych działań i projektów finansowanych z tych źródeł, a także wspomaga członków w realizacji zadań własnych, wspiera ich rozwój gospodarczy, kulturowy oraz innowacyjność i konkurencyjność firm zlokalizowanych na ich terenie. Warto podkreślić, że jako pierwszy w Polsce przystąpił do wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, przecierając ścieżki w organizowaniu Instytucji Pośredniczącej ZIT i udziale w procedurze wyboru projektów. Dziś Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest największym związkiem w Polsce pod względem powierzchni i wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację ZIT.

Do tej pory rozdysponował kilka miliardów zł na przedsięwzięcia związane ze zwiększaniem potencjału inwestycyjnego na terenach typu brownfield (m.in. projekt Nowe Gliwice III), wzrostem udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, rozwojem transportu publicznego (m.in. Centrum Przesiadkowe w Gliwicach, zakup niskoemisyjnych autobusów dla gliwickiego PKM-u), wzrostem ilości unieszkodliwionych odpadów i ochrony zasobów naturalnych. Dotacje wspomogły też projekty dotyczące poprawy dostępu do usług społecznych oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej na obszarach rewitalizowanych, zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego i kształcenia zawodowego.

– Gliwice w bardzo znaczącym stopniu korzystają z pieniędzy unijnych pozyskanych przez związek. Dzięki nim budowane jest m.in. Centrum Przesiadkowe, wykonywane są liczne termomodernizacje budynków, prowadzona jest przebudowa budynków Aeroklubu Gliwickiego. Lista tego typu projektów dofinansowanych na przestrzeni 7 lat jest bardzo długa. Najważniejsze jest jednak to, że w następnej perspektywie finansowej pula środków dostępnych dla władz lokalnych będzie jeszcze większa, więc na pewno skutecznie o nie zawalczymy – zapewnia Mariusz Śpiewok.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.