Wiadomości z Gliwic

Gliwice stawiają na ekologię. Dopłacą mieszkańcom do ogrzewania

  • Dodano: 2021-02-22 06:30, aktualizacja: 2021-02-21 15:47

Na ekologii nie należy oszczędzać. Z takiego założenia wychodzą władze Gliwic. Przygotowały program miejskiego systemu dopłat do bieżących kosztów ogrzewania, aby wesprzeć finansowo mieszkańców likwidujących tzw. kopciuchy.

Jak wynika z analizy Polskiego Alarmu Smogowego, Gliwice są w czołówce polskich miast najlepiej radzących sobie z wymianą przestarzałych pieców i kotłów na bardziej przyjazne środowisku systemy grzewcze

Działania te wspierane są z miejskich dotacji już od ponad 20 lat. W sumie na ich dofinansowanie wydano ponad 20 milionów złotych, co pozwoliło na zlikwidowanie starego ogrzewania w blisko 9 tysiącach lokali, głównie mieszkalnych. Tylko w ubiegłym roku pomoc miasta w postaci dotacji celowych objęła ponad pół tysiąca lokali.

Jakość powietrza w Gliwicach stopniowo poprawia się, ale miasto nie składa broni

W walce ze smogiem sięga po nowe narzędzia. Wkrótce uruchomiony zostanie Gliwicki Program Osłonowy, którego celem będzie udzielanie pomocy osobom ponoszącym zwiększone koszty ogrzewania lokalu mieszkalnego po zmianie systemu grzewczego opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych. Szczegółowe kryteria zostały określone w uchwale podjętej na ostatniej sesji Rady Miasta Gliwice. Akcja informacyjna dla mieszkańców ma ruszyć po uprawomocnieniu się uchwały i zaakceptowaniu przyjętych rozwiązań przez nadzór prawny wojewody śląskiego.

Osłona dla mieszkańców, ochrona dla powietrza

Choć Gliwice, podobnie jak inne miasta, zmagają się w czasie pandemii z negatywnymi skutkami gospodarczymi, na ekologii nie chcą oszczędzać. Pozwala na to wypracowana przez lata dobra kondycja finansowa miasta, które nawet w tak trudnym okresie może korzystać ze swoich budżetowych zasobów.  

- Ochrona powietrza i poprawa jego jakości to jeden z naszych miejskich priorytetów. Nowy program powinien zachęcić kolejnych gliwiczan do likwidacji przestarzałych pieców czy kotłów. Będziemy dopłacać z budżetu miejskiego do bieżących kosztów ogrzewania mieszkańcom, którzy po zmianie systemu grzewczego szczególnie odczują wzrost wydatków. Chcemy osłaniać tych, którzy mogą mieć problem z regulowaniem należności i zwiększyć poczucie ich finansowego bezpieczeństwa. Niektórzy gliwiczanie właśnie w obawie o większe opłaty i problemy z dopięciem domowego budżetu odwlekają montaż nowego ogrzewania - mówi Adam Neumann, prezydent Gliwic.

Gliwice będą jednym z bardzo niewielu miast, które ma taki program osłonowy. W ramach GPO dopłaty będą mogli otrzymać gliwiczanie, którzy zajmują dane mieszkanie czy dom i są płatnikami rachunków za ogrzewanie, a te – po zmianie starego systemu ogrzewania na nowe, ekologiczne – mogą być większe. Jednym z warunków uzyskania wsparcia będzie mieszkanie w danym lokalu przed przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania – co najmniej od października roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, czyli w czasie poprzedniego sezonu grzewczego.

Wymiana kopciucha obowiązkowa

Warto sobie uświadomić, że wymiana przestarzałych kotłów centralnego ogrzewania czy pieców na ekologiczne systemy grzewcze jest jednym z kluczowych elementów walki ze smogiem i – zgodnie z przepisami – jest konieczna. W przypadku niektórych kotłów ujętych w regulacjach antysmogowych termin ich wyłączenia z eksploatacji wyznaczono w województwie śląskim już na styczeń 2022 roku. Z kolei piece, w których spalany jest węgiel lub drewno, powinny być zlikwidowane i zastąpione przez systemy grzewcze bardziej przyjazne środowisku do stycznia 2023 roku. Do końca 2027 roku mają zniknąć wszystkie kopciuchy.

Aby uzyskać dopłatę do bieżących kosztów ogrzewania w ramach Gliwickiego Programu Osłonowego, gliwiczanie muszą zamienić stare źródło ogrzewania na paliwa stałe, na jeden z czterech promowanych systemów ekologicznych:

  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • kotłownie olejowe na lekki olej opałowy,
  • ogrzewanie gazowe.

Zmiana sposobu ogrzewania musi być trwała – trzeba zlikwidować wszystkie instalacje, w których odbywa się spalanie paliw stałych tak, by nie dało się ich ponownie wykorzystać. Odbiór nowego systemu grzewczego powinien nastąpić po wejściu w życie GPO, a o dacie tej mieszkańcy zostaną poinformowani.

Dopłaty nie tylko dla najuboższych

Gliwicki Program Osłonowy opracował Ośrodek Pomocy Społecznej, ale jego beneficjentami mogą być nie tylko gliwiczanie objęci wsparciem OPS. Grupa odbiorców jest znacznie szersza. To mieszkańcy o dochodach przekraczających nawet kilkakrotnie kryteria dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Dla osoby mieszkającej samotnie może to być aktualnie maksymalny miesięczny dochód w wysokości 3855,50 zł netto, a w przypadku większego gospodarstwa domowego – 2640 zł netto na jedną osobę.

Im większy dochód, tym niższa będzie dopłata do kosztów ogrzewania. Kwoty bazowe mogą ulegać zmianie wraz z waloryzacją kryterium dochodowego.

W wyliczeniu dofinansowania pod uwagę brane będą 3 główne kryteria:

  • dochód,
  • powierzchnia lokalu,
  • liczba osób w gospodarstwie domowym.

W ustalaniu wysokości dopłat uwzględniana będzie tzw. powierzchnia normatywna lokalu określona w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Nie oznacza to, że mieszkańcy większych lokali dopłaty nie dostaną, a jedynie to, że takie metraże uwzględnione będą przy wyliczeniu wysokości dofinansowania.

Na większe wsparcie mogą liczyć mieszkańcy i rodziny o najniższych dochodach – osoby mieszkające samotnie uzyskujące dochód miesięczny w wysokości do 1752,50 zł netto oraz gospodarstwa domowe, w których dochód na osobę nie przekracza 1320 zł netto. Zwiększoną pomoc przewidziano także dla gospodarstw domowych z dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w których są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poruszające się na wózku oraz osoby niepełnosprawne posiadające w orzeczeniu wskazanie o konieczności posiadania oddzielnego pokoju.

Zgodnie z GPO, dopłata może być przyznana na 6 miesięcy, ale co pół roku będzie można składać wniosek o wsparcie na kolejne 6 miesięcy. Gliwicki Program Osłonowy ma obowiązywać do końca 2027  r.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zobacz prezentację dot. Gliwickiego Programu Osłonowego przyjętego uchwałą Rady Miasta Gliwice (przykłady wysokości dopłat dotyczą łącznie 6 miesięcy).

Program będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 32/335-96-08, 32/335-96-38.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.