Wiadomości z Gliwic

Gliwicki Budżet Obywatelski. Trwa nabór wniosków

  • Dodano: 2023-03-07 09:30

Wystartowała XI edycja Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Nabór wniosków potrwa do 16 marca.

Każdy mieszkaniec Gliwic może przedstawić pomysł na zadanie, które proponuje zrealizować w mieście w 2024 roku.

Pula środków na GBO 2024 wynosi 8 485 000 zł, z tego:

  • 7 485 000 zł zaplanowano na projekty realizowane w dzielnicach miasta,
  • 1 000 000 zł zaplanowano na zadania ogólnomiejskie.

Kto może zgłosić projekt i jakie są zasady?

Każdy gliwiczanin może złożyć dwa wnioski – ogólnomiejski i dzielnicowy. Trzeba pamiętać, że dla propozycji zadania ogólnomiejskiego potrzebne jest poparcie 150 mieszkańców miasta, a zadanie dzielnicowe musi dotyczyć tej dzielnicy, w której mieszka wnioskodawca.

Do wniosków można załączyć zdjęcia, rysunki i inne informacje, które pomogą ciekawie zaprezentować pomysł, a także rzetelnie go zweryfikować podczas etapu oceny formalnej i merytorycznej. W przypadku pytań bądź wątpliwości najlepiej skontaktować się z Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych. Doradcy pomogą wypełnić wniosek i odpowiedzą na ewentualne pytania. Można to zrobić osobiście w siedzibie Centrum 3.0 przy ul. Jagiellońskiej 21 lub telefonicznie pod numerem 32/238-24-55.

Jak można złożyć wniosek?

Najłatwiej i najszybciej wniosek można złożyć za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej pod adresem decydujmyrazem.gliwice.pl. Na wspomnianej stronie mieszkańcy znajdą także praktyczny poradnik dotyczący przygotowywania wniosków i kryteriów, jakie muszą spełniać zgłaszane projekty.

Wnioski można także złożyć w formie papierowej, bezpośrednio w siedzibach Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, w siedzibach Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także drogą pocztową, wysyłając wniosek na adres Centrum 3.0 (ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice). Formularze papierowe są dostępne w Urzędzie Miejskim, w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Zwycięstwa 21 i przy ul. Jasnej 31A oraz we wszystkich siedzibach Centrum 3.0.

Jakie projekty można zgłaszać?

Do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać zadania inwestycyjne oraz tzw. „miękkie”, dotyczące oferty spędzania czasu wolnego, kultury czy zdrowia. Co ważne, projekty muszą odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby społeczne, mieścić się w kompetencjach miasta i być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku. Istotne jest też, aby pomysły uwzględniały oczekiwania różnych grup odbiorców, w tym osób mogących mieć specjalne potrzeby (np. osób z niepełnosprawnościami, starszych, z wózkami dziecięcymi) – realizacja projektów powinna służyć jak największej liczbie mieszkańców. Efekty zadań powinny być także ogólnodostępne, a jeśli grupa odbiorców jest ograniczona (np. warsztaty, wydarzenia kulturalne), trzeba określić jasne zasady naboru. Należy także zwrócić uwagę, czy proponowane zadanie nie będzie generować wysokich kosztów utrzymania w kolejnych latach.

Więcej informacji o GBO znajduje się na stronie decydujmyrazem.gliwice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski.

Kiedy głosowanie?

Lista projektów, które przejdą pozytywnie etap weryfkacji, zostanie opublikowana do 1 sierpnia. Głosowanie nad propozycjami zgłoszonymi przez mieszkańców odbędzie się w terminie od 24 sierpnia do 14 września. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 13 października bieżącego roku.

Przypomnijmy, że budżet obywatelski jest częścią budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują w sposób bezpośredni mieszkańcy – najpierw zgłaszając pomysły, a potem głosując na zadania. Dzięki tej procedurze upowszechnia się także wiedza o obszarach działania i zadaniach samorządu – również wśród dzieci i młodzieży, bo także najmłodsi gliwiczanie mogą wziąć udział w głosowaniu, a nawet zgłosić własny pomysł.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również