Wiadomości z Gliwic

Gliwicki Pakiet Pomocy dla Przedsiębiorców coraz szerszy

  • Dodano: 2021-02-22 07:00, aktualizacja: 2021-02-21 15:52

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta gliwiccy radni przyjęli proponowaną przez prezydenta Gliwic uchwałę zwalniającą przedsiębiorców z opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych.

W ramach pomocy odstąpiono też od waloryzacji czynszów za wynajem lub dzierżawę lokalu w 2021 r.

W związku z trudną sytuacją finansową przedsiębiorców spowodowaną trwającą od roku pandemią i wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami rzutującymi m.in. na działalność lokali gastronomicznych, gliwiccy radni podjęli uchwałę znoszącą opłatę pierwszej raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tych lokalach.

Możliwość taką dała samorządom nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W Gliwicach jest 166 punktów gastronomicznych, które będą mogły skorzystać z tego rozwiązania.

Dzięki tej uchwale przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne na terenie Gliwic zostaną zwolnieni z raty obejmującej okres od 1 stycznia do 30 kwietnia br. Oznacza to, że środki za przedmiotowe zezwolenia, które wpłacili na konto Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostaną im zwrócone. Z oświadczeń dotyczących sprzedaży alkoholu w 2020 r. złożonych przez przedsiębiorców wynika, że będzie to kwota 175 800 zł.

– Jedną z najbardziej poszkodowanych przez ograniczenia pandemiczne branż jest gastronomia. Decyzja o zwolnieniu przedsiębiorców z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, których nie mogą sprzedawać z uwagi na rządowe zakazy jest więc dla mnie oczywistością. Jeśli zakazy będą podtrzymywane, będziemy występować do Rady Miasta o zgodę dotyczącą kolejnych rat tej opłaty. Trzeba jednak pamiętać, że takie zwolnienia nie uratują gastronomii. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych – mówi prezydent Gliwic Adam Neumann.

Odstąpienie od waloryzacji kosztów

Kolejnym wsparciem dla przedsiębiorców będzie odstąpienie od tegorocznej waloryzacji czynszów za wynajem lub dzierżawę  nieruchomości  stanowiących własność miasta. Oznacza to, że w 2021 r. nie będzie wzrostu czynszu związanych z inflacją,  natomiast w niektórych przypadkach  konieczne będzie zawarcie stosownych aneksów do umów.

Zwolnienie z opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i odstąpienie od waloryzacji czynszów za wynajem lub dzierżawę lokalu to nie jedyne formy pomocy ze strony miasta dla gliwickich przedsiębiorców.

W Gliwicach od początku pandemii działa Gliwicki Pakiet Pomocy dla Przedsiębiorców, dzięki któremu mogą oni korzystać m.in. z ulg w czynszach za lokale i nieruchomości miejskie, ulg podatkowych, a do końca 2020 r. ze zmniejszonych o 70% stawek za zajęcie pasa drogowego na utworzenie ogródka kawiarnianego. Wartość udzielonej gliwickim przedsiębiorcom pomocy - w ramach pakietu -  to ponad 6,4 mln zł.

Biorąc pod uwagę zniesioną opłatę pierwszej raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu lokalach gastronomicznych, kwota całkowita tej pomocy wyniesie ponad 6,6 mln zł.

Czynsze za lokale i nieruchomości miejskie

Szczegółowe zasady udzielania przez miasto ulg w tym zakresie określa Uchwała XIV/243/2020 Rady Miasta Gliwice z 23 kwietnia 2020 r., która obowiązuje od 28 kwietnia. Przedsiębiorcy mogą na jej podstawie skorzystać m.in. z umorzenia części należnego czynszu i opłat za użytkowanie lub rozłożenia ich na raty.

Na tego typu pomoc mogą liczyć podmioty, które nie zalegały z opłatami na koniec 2019 r. i były w dobrej sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r. (na podstawie przepisów unijnych dotyczących dozwolonej pomocy publicznej). Wnioski należy kierować do podmiotu, z którym zawarta została umowa najmu (np. ZBM I TBS, ZMB II TBS, MZUK, ZDM, szkoła czy stosowny wydział Urzędu Miejskiego w Gliwicach). Ulgi uzależnione są od wykazanego przez wnioskodawcę spadku obrotów. Przedsiębiorca, który całkowicie zaprzestał działalności w związku z epidemią i jego obroty spadły do zera, będzie miał umorzoną całość kwoty netto czynszu. Ponieważ rząd nie zrezygnował z pobierania VAT-u od umorzonych czynszów, zwolnienie wynosi do 81,3%. Resztę stanowi VAT, który miasto musi odprowadzić do budżetu państwa.

Dotychczas rozpatrzono pozytywnie 278 tego wniosków o odroczenie spłaty i umorzenie należności na łączną kwotę 621 997 zł.

Ulgi podatkowe

W ramach pomocy, na wniosek przedsiębiorcy można odroczyć termin płatności podatku lub zaległości podatkowej, rozłożyć na raty podatek lub zaległość podatkową, umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę. Od 1 kwietnia 2020 r. miasto nie nalicza opłaty prolongacyjnej w decyzjach o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności podatku czy zaległości podatkowych.

Od początku pandemii do Urzędu Miejskiego wpłynęło 412 wniosków o udzielenie ulg w zapłacie podatków (w większości w zakresie podatku od nieruchomości). Według stanu na 31 stycznia 2021 r. prezydent Gliwic umorzył zaległości podatkowe w łącznej wysokości 702 235,14 zł, odroczył termin zapłaty podatku w wysokości 3 381 054,79 zł oraz rozłożył na raty płatność podatku w wysokości 1 065 453 zł. Rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/239-11-07, 32/239-13-07.

Miasto wsparło też restauratorów i właścicieli lokali, którzy zorganizowali kawiarniane ogródki. Do końca 2020 r. o 70% zmniejszono im opłatę za zajęcie pasa drogowego na sezonową działalność gastronomiczną. Pomocą objęto 46 właścicieli restauracji i kawiarń, którzy uzyskali wsparcie w formie obniżanych opłat na kwotę 137 350 zł.

Dodatkowo MZUK obniżył czynsze z dzierżawy stanowisk handlowych na terenie giełdy samochodowej - łączna kwota obniżenia czynszów dla ok. 357 dzierżawców wyniosła 560 950 zł.

Szczegółowe informacje na temat procedur dotyczących Gliwickiego Pakietu dla Przedsiębiorców (wraz z linkami do formularzy wniosków) można znaleźć na stronie bip.gliwice.eu w odnośniku: Zmiany w obsłudze klientów UM w Gliwicach w okresie epidemii => Gliwicki pakiet pomocy dla przedsiębiorców – instrukcja.

Gliwicki Pakiet Pomocy dla Przedsiębiorców coraz szerszy

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również