Wiadomości z Gliwic

Jaka woda? Dobra!

  • Dodano: 2018-03-26 10:45

Sanepid wydał kolejny raport o stanie wody w Gliwicach. Z przebadanych próbek wynika, że gliwicka woda spełnia wszelkie ustawowe wymogi, zawiera cenne minerały, ma parametry lepsze niż niektóre wody butelkowane i nadaje się do picia prosto z kranu.

Dobra – taka jest woda płynąca z gliwickich kranów. Dla niemal 171 tys. osób dostarcza ją Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. Pochodzi z ujęć podziemnych z terenu Czechowic, Ligoty Łabędzkiej, Wilczego Gardła i Ostropy, Kleszczowa, Rzeczyc, a ewentualne niedobory są uzupełniane zasobami Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach.

Woda dostarczana do gliwickich domostw i punktów użyteczności publicznej jest regularnie badana. Jest to woda głębinowa, twarda i zasobna w minerały, m.in. magnez, wapń i potas i nadaje się do picia prosto z kranu. Spełnia wymogi Rozporządzania Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia, a jej jakość i skład mineralny w niczym nie ustępują, a nawet przewyższają wiele wód butelkowanych.– tłumaczy Alicja Pawełków z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach.

Woda w Gliwicach jest określana jako twarda, ale nie wpływa to na jej przydatność do spożycia. Jest to efekt obecności kationów magnezu i wapnia w określonych proporcjach pozytywnie wpływających na pracę organizmu. Gliwicka woda mieści się w normach – jej twardość jest porównywalna z butelkowaną średnio mineralizowaną dostępną w sklepach. Woda wysokomineralizowana ma dwukrotnie większą twardość niż gliwicka „kranówka”.

Podczas ostatniej kontroli przedstawiciele gliwickiego Państwowego Inspektora Sanitarnego wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach pobrali 506 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 506 do badań fizykochemicznych. Wodę czerpano z punktów na terenie całego miasta, m.in. z przedszkoli, szkół, bezpośrednio ze studni i Stacji Uzdatniania Wody oraz z działających w Gliwicach sklepów i restauracji. Badano mętność, twardość, barwę, zapach, smak, temperaturę, pH, przewodność właściwą oraz stężenie m.in. jonów amonowych, azotynów, azotanów, żelaza, chloru, antymonu, boru, cyjanków, ołowiu, cynku, siarczanów, sodu, wapnia, magnezu, selenu, miedzi, niklu i rtęci. Wodę bada się pod kątem obecności bakterii grupy coli i Escherichia coli, ogólnej liczby mikroorganizmów, Enterokoków kałowych i Clostridium perfringens.

Należy pamiętać, że na jakość wody, która płynie z kranów ma wpływ również stan instalacji wewnętrznej budynku, za którą odpowiadają zarządcy oraz właściciele budynków i lokali. Zgodnie z zapisami w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia Wodociągi odpowiadają wyłącznie za stan wody doprowadzanej do przyłączy. Jeżeli stan instalacji wewnętrznej w budynku jest zły, a rury są stare, do wody mogą przenikać szkodliwe substancje, np. mangan, jest to jednak skutkiem wieku tych instalacji i zgromadzonych w nich osadów i nie ma związku z jakością wody w sieci wodociągowej. (mf)

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.