Wiadomości z Gliwic

Na mapie Gliwic pojawiło się nowe stowarzyszenie - "TU I TERAZ"

  • Dodano: 2019-02-14 08:30, aktualizacja: 2019-02-14 08:49

Na mapie Gliwic pojawiło się nowe stowarzyszenie, zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym - "TU I TERAZ". Jak sami o sobie mówią, ich celem jest "Pomoc tym, którzy sami sobie pomóc nie mogą".

Stowarzyszenie "TU i TERAZ" zainicjowało w Gliwicach i powiecie gliwickim podjęcie kompleksowych działań, mających na celu efektywniejsze usamodzielnianie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami. Podstawowym założeniem funkcjonowania Stowarzyszenia „TU i TERAZ” jest współpraca z innymi krajowymi zagranicznymi organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jednostkami rządowymi i samorządowymi, instytucjami unijnymi, szkołami, parafiami, wspólnotami religijnymi oraz zakładami pracy.

- Nawiązaliśmy współpracę, między innymi, z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP), Stowarzyszeniem "Cała Naprzód”, Śląskim Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane "SEZAM”, Fundacją "Qlavi”. Odbyły się już spotkania na temat współpracy z większością organizacji społecznych. Jest ich w Gliwicach blisko 30. W toku są rozmowy z jednostkami Urzędu Miasta. W niedalekiej przyszłości przedstawimy propozycje naszych działań Władzom Miasta i Powiatu - mówią przedstawiciele stowarzyszenia.

W Gliwicach, powiecie gliwickim żyje kilka tysięcy osób z niepełnosprawnościami (statystyczny wskaźnik 6-8% populacji). Biorąc pod uwagę rodziny, z problemem na co dzień, zmaga się 20-25 tys. osób. W mieście i powiecie zrobiono, już w tym zakresie sporo. Jedną z najważniejszych inicjatyw jest Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno – Rehabilitacyjny wraz przychodnią i przedszkolem, niosący pomoc niepełnosprawnym dzieciom. Ośrodek powstał z inicjatywy i staraniem Stowarzyszenia "Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym”, z pomocą Władz Miasta.

Funkcjonują dwie Szkoły Specjalne, trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej. Z usług warsztatów i zakładu korzysta około 200 osób. Efektywność wprowadzenia osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy w tym systemie jest jednak względnie niska. Miasto wspomaga trzy mieszkania chronione, w których mieszka kilka (7-8) osób z niepełnosprawnościami. 

- Jak dużo jest do zrobienia dobrze obrazuje porównanie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. W Polsce wynosi on nieco ponad 20%, a np. w Szwecji 66%.  Jednym z powodów tak niskiego stopnia zatrudnienia jest niedostosowanie kierunków przygotowania zawodowego w szkołach specjalnych, warsztatach i zakładach aktywności zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy - mówią przedstawiciele stowarzyszenia.  

W przyszłych działaniach często chodzić będzie o usprawnienie, skoordynowanie, czy zintegrowanie już istniejących rozwiązań.

- Zakładamy, że w końcowym efekcie więcej osób pojawi się na rynku pracy, państwo będzie wydawać mniej pieniędzy na pomoc socjalną. Firmy będą coraz bardziej przekonane do prowadzenia swoich biznesów w sposób społecznie odpowiedzialny - mówią przedstawiciele stowarzyszenia "TU I TERAZ".

Aby te ambitne plany mogły zostać zrealizowane potrzebni są profesjonalni i odpowiedzialni ludzie; środki finansowe również. Stowarzyszenie zachęca ludzi wrażliwych oraz firmy prowadzące biznes społecznie odpowiedzialny do współpracy oraz wspierania finansowego, czy też rzeczowego prowadzonych działań.

Jeśli chcecie Państwo wesprzeć 1 %, dowiedzieć się więcej o działaniach stowarzyszenia, wystarczy wejść na stronę www.stit.org.pl

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.