Wiadomości z Gliwic

Na Politechnice Śląskiej uruchomiono Centrum Metod Izotopowych CEMIZ

  • Dodano: 2022-12-09 10:15

Politechnika Śląska uruchomiła Centrum Metod Izotopowych CEMIZ w Instytucie Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktycznego Politechniki Śląskiej. Laboratorium będzie m.in. prowadzić badania nad zmianami klimatu w przeszłości, by przewidywać jego dalsze ewolucje w przyszłości. Projekt został częściowo sfinansowany z funduszy unijnych. 

Otwarcie CEMIZ jest zwieńczeniem projektu realizowanego przez Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Laboratorium jest wyposażone w urządzenia i aparaturę, które można uznać za najnowocześniejsze na świecie. Jego całkowita wartość wynosi 7 mln PLN. Zakres badań laboratorium wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju ONZ i politykę proekologiczną Unii Europejskiej.

– Jesteśmy przekonani, że uruchomiona w ramach projektu CEMIZ aparatura najwyższej światowej klasy pozwoli na dynamiczny rozwój współpracy Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas Politechniki Śląskiej z otoczeniem naukowym oraz społeczno-gospodarczym – powiedział prof. Adam Michczyński, dyrektor Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej.

To drugie tego typu laboratorium w Polsce. Zadaniem CEMIZ jest prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych.

– Realizujemy badania pomiarowe dla potrzeb oznaczania zawartości bio‑substancji w paliwach dla energetyki opartej na surowcach odnawialnych, w artykułach spożywczych oraz innych produktach zawierających biokomponenty. Wykonujemy analizy dla datowania radiowęglowego, a także ochrony środowiska, badań geologicznych i hydrologicznych. Badania nad zmianami klimatu w przeszłości przeprowadza się między innymi po to, by prognozować i przewidywać jego dalsze ewolucje w przyszłości – powiedziała prof. Natalia Piotrowska, kierownik Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas.

Politechnika Śląska prowadzi działalność naukową i kształcenie w ramach 6 Priorytetowych Obszarów Badawczych i 12 dyscyplin naukowych.

– Politechnika Śląska jest nastawiona na prowadzenie badań na bardzo wysokim poziomie, również do współpracy między jednostkami wewnątrz uczelni, do wymiany myśli, doświadczeń, ale i możliwości badawczych, także do służenia otoczeniu gospodarczemu. Laboratorium posłuży do badań nad komponentami, których obecnie mamy bardzo dużo i używane są powszechnie – mówi prof. Wojciech Szkliniarz, prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie.

Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego, jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.

Politechnika Śląska jako jedyna uczelnia na Śląsku znalazła się w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na Politechnice Śląskiej uruchomiono Centrum Metod Izotopowych CEMIZ / fot. Politechnika

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również