Wiadomości z Gliwic

Osy, pszczoły i szerszenie

  • Dodano: 2018-08-17 13:30

Państwowa Straż Pożarna w okresie letnim odnotowuje wzmożoną ilość zdarzeń związanych z aktywnością owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie, pszczoły). Niejednokrotnie strażacy wzywani są do nieuzasadnionych interwencji polegających na usuwaniu gniazd i rojów tych owadów.

Z uwagi na brak jednoznacznej interpretacji w polskim prawodawstwie opisu problemu zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych opracowano „Zasady Postępowania Podczas Interwencji Prowadzonych W Związku Ze Zgłoszeniem Wystąpienia Zagrożeń Od Rojów Lub Gniazd Owadów Błonkoskrzydłych”.

Straż pożarna podejmuje działania polegające na usunięciu roju lub gniazda owadów błonkoskrzydłych w przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób
o ograniczonej zdolności poruszania się (w szczególności budynki użyteczności publicznej, budynki przeznaczone dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się tj. urzędy, szpitale, żłobki, przedszkola, budynki oświaty itd.).

W pozostałych przypadkach działania będą polegały na ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną, w myśl art. 61 ustawy „Prawo budowlane”, zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

W przypadku braku dostępu do gniazda owadów, właściciel/zarządca zostanie poinformowany, że działania będą wymagały rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu. Po braku akceptacji takiej formy stosuje się działania opisane w pkt 2.

Należy wspomnieć, że zdarzenia związane z występowaniem owadów błonkoskrzydłych w większości przypadków nie są zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwia zagnieżdżenie się owadów.

Pamiętajmy równocześnie, że każdy z nas może potrzebować pomocy, a nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich interwencji, powodować może opóźnienia w dotarciu do zdarzeń gdzie zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi.

Poniżej zamieszczono zestawienie firm działających na terenie miasta i powiatu gliwickiego realizujących czynności z zakresu usuwania gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych.

Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji Józef Kuszka, Gliwice, ul. Zygmunta Starego 33 - tel. 32 231 33 08 lub 600 987 527

Zakład Higieny Sanitarnej DETOX, Gliwice, ul. Dworcowa 38 - tel. 32 231 54 77 lub 607 951 536

Janicki Mieczysław Usługi Odkażania, Tępienia Owadów i Odszczurzania, Gliwice, ul. Sztabu Powstańczego 58 - tel. 32 279 40 88 lub 604 341 069

Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji, Nieborowice, ul. Główna 27 - tel. 601 402 596

Mróz Kazimierz Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji, Pyskowice, ul. Szopena 6/2/1 - tel. 32 233 84 32 lub 601 532 769

Daciuk Jerzy Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji SC, Pyskowice, ul. Kasprzaka 2 - tel. 32 270 88 02


Źródło: PSP Gliwice

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.