Wiadomości z Gliwic

Spis powszechny 2021. Nabór kandydatów na rachmistrzów

 • Dodano: 2021-02-04 06:30, aktualizacja: 2021-02-03 17:47

Prezydent Miasta Gliwice - Gminny Komisarz Spisowy w Gliwicach - ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Prezydent Miasta Gliwice - Gminny Komisarz Spisowy w Gliwicach - ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. , który przeprowadzony zostanie w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Oferty można składać od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania ze strony internetowej: http://bip.gliwice.eu/nsp2021):

Zgłoszenie zawierające:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Oświadczenie zawierające informację o:

 • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
 • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.
 • o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Składanie ofert:

Kandydat na rachmistrza spisowego w narodowym spisie powszechnym może składać dokumenty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Biuro Podawcze, wejście boczne od ulicy Prymasa Wyszyńskiego, w godzinach urzędowania;
 • za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową: so@um.gliwice.pl , platformy ePUAP
 • operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres: 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21, Wydział Spraw Obywatelskich z dopiskiem "zgłoszenie na rachmistrza spisowego".

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do Urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do Urzędu,
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną
 • w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.gliwice.eu/nsp2021 oraz w Gminnym Biurze Spisowym – nr tel. (32) 239 11 03, e-mail: so@um.gliwice.pl.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.