Wiadomości z Gliwic

Spotkanie Klastra Energii "Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim"

  • Dodano: 2022-01-21 06:30, aktualizacja: 2022-01-20 21:21

20 stycznia 2022 roku w murach Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbyło się pierwsze spotkanie Rady Klastra Energii nowej kadencji.

Udział wzięli w nim reprezentanci podmiotów zrzeszonych w Klastrze, wśród nich obecni byli włodarze wszystkich gmin powiatu gliwickiego. Powiat gliwicki reprezentowali: Waldemar  Dombek, starosta gliwicki, Ewa Jurczyga, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego, Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Tomasz Młynarczyk, specjalista z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i naprawczego oraz przede wszystkim prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin, będący członkami klastra.

Cel spotkania

Głównym celem posiedzenia było wybranie nowych organów decyzyjnych i kontrolnych Klastra Energii, w tym przewodniczącego Rady, Prezydium, Komitetu Sterującego Klastra oraz jego przewodniczącego. W tajnym głosowaniu, nadzorowanym przez wcześniej wytypowaną komisję skrutacyjną, na nowego przewodniczącego Rady jednogłośnie wybrano wójta gminy Gierałtowice, Leszka Żogałę, któremu następnie przekazano prowadzenie dalszej części spotkania. Następnie przymierzono się do głosowania na nowych członków Prezydium Rady Klastra, w skład którego weszło trzech kandydatów. Są nimi starosta gliwicki, Waldemar Dombek, prezydent Knurowa, Adam Rams oraz wójt gminy Wielowieś, Ginter Skowronek. 

Do nowego Komitetu Sterującego Klastra wyłoniono dziesięciu członków (w kolejności alfabetycznej): Piotra Dudłę, sekretarza miasta Knurów, Mariusza Dykę, Macieja Gogullę, wójta gminy Pilchowice, Włodzimierza Gwiżdża, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego, Leszka Kołodzieja, burmistrza Sośnicowic, Grzegorza Kupczyka, burmistrza Toszka, Krzysztofa Obrzuta, wójta Gminy Rudziniec, Piotra Raka, prezes PGK sp. z o.o. w Przyszowicach,  dr hab. inż. Sebastiana Werle, prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz Adama Wójcika, burmistrza Pyskowic. Na funkcję przewodniczącego komitetu spośród wymienionych członków Komitetu Sterującego wybrano Piotra Raka.
Kadencja nowej Rady Klastra potrwa cztery lata. Przed nowo wybraną radą stoi niezwykle ważne zadanie poradzenia sobie z wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną, przy jednoczesnym zapewnieniu dostarczania taniej i ekologicznej energii dla mieszkańców powiatu gliwickiego. 

W końcowej części posiedzenia członkowie Klastra Energii dyskutowali na temat przyszłych planów działania. Głównym tematem było założenie spółki komunalnej, która realizować ma obowiązki tzw. koordynatora Klastra Energii "Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim” czyli podmiotu reprezentującego interesy klastra wobec podmiotów zewnętrznych, bezpośredniego wykonawcę jego zadań. Termin zakończenia procedur związanych z zawiązaniem powyższej spółki przewidywany jest do końca pierwszego kwartału 2022 roku. 

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również