Wiadomości z Gliwic

TAURON blokuje Jagiellońską - remont się wydłuża

  • Dodano: 2018-12-27 09:30

Wszystko wskazuje na to, że remont ul. Jagiellońskiej i Zabrskiej przedłuży się do 2019 r. Powodem opóźnienia są problemy z siecią energetyczną, przebiegającą w rejonie prowadzonych prac. Miasto podjęło starania, aby tę kwestię rozwiązać jak najszybciej. Niestety, w tym przypadku wszystko zależy od zarządcy sieci, firmy Tauron SA.

Remont rozpoczął się w lipcu 2018 r., od prac na ul. Zabrskiej oraz na odcinku ul. Jagiellońskiej, od ul. Hlubka do ul. Konarskiego. Plan robót przewidywał przede wszystkim usunięcie torowiska tramwajowego oraz m.in. przebudowę jezdni i chodników, wykonanie drogi rowerowej i przebudowę oświetlenia. Przebudowane ulice miały być dostępne dla ruchu w czwartym kwartale tego roku.

W 2017 r., w czasie przygotowywania projektu modernizacji ulic Jagiellońskiej i Zabrskiej okazało się, że roboty będą się wiązać z koniecznością przebudowy fragmentu sieci energetycznej. Później, w trakcie prac pojawiła się kolejna energetyczna niespodzianka  - inne kable energetyczne, wcześniej nie zinwentaryzowane przez firmę Tauron.

Z warunków technicznych wydanych przez Tauron SA wynikało, że znajdujący się pod nawierzchnią ul. Jagiellońskiej, ułożony jeszcze w latach 20 ub. wieku  kabel, jest w złym stanie technicznym. Tak złym, że istnieje wysokie ryzyko wystąpienia awarii. Z tego względu konieczna jest nie tylko przebudowa, ale również modernizacja sieci.  Ze wstępnych uzgodnień z miastem wynikało, że spółka Tauron SA gotowa jest sfinansować koszty tego przedsięwzięcia.  

Sprawa wydawała się oczywista, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami, to na właścicielu sieci, w tym przypadku Tauron SA, ciąży obowiązek ponoszenia kosztów modernizacji.

Szczegółowe ustalenia dotyczące zasad współpracy między ZDM a Tauron SA. musiały jednak zostać odłożone do czasu uzgodnienia terminu rozpoczęcia inwestycji.

Rozmowy wznowiono w lipcu 2018 r. Przedstawiciele ZDM i firmy Tauron doszli do konsensusu. Tauron podtrzymał wcześniejsze zapewnienia dotyczące partycypacji w kosztach. Ustalono, że ZDM wykona przebudowę sieci, a kosztami obciąży firmę Tauron SA.  Tymczasem, zupełnie niespodziewanie, w listopadzie Tauron wycofał się z wcześniejszych ustaleń  i próbuje przerzucić koszt modernizacji sieci na ZDM.

Brak porozumienia między ZDM i Tauron SA oznacza, że wykonawca inwestycji, Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów, nie może jej kontynuować. W tej sprawie u prezesa zarządu Tauron Dystrybucja S.A interweniował prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz – do firmy Tauron została skierowana korespondencja. Miasto czeka na odpowiedź.

Ulice będą częściowo przejezdne, choć z przyczyn niezależnych od miasta, inwestycja zostanie zakończona dopiero w przyszłym roku. ZDM zapewnia, że prawdopodobnie jeszcze w grudniu, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, będzie dostępny przejazd z ul. Konarskiego w kierunku ul. Zabrskiej i w odwrotną stronę (z ul. Zabrskiej do ul. Konarskiego). Ul. Jagiellońska pozostanie zamknięta dla ruchu, z wyjątkiem dojazdu do posesji. (mf)


Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.