Wiadomości z Gliwic

Usuń piec z pomocą miasta- jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

 • Dodano: 2020-08-24 09:15

Masz jednorodzinny dom z przestarzałym piecem lub kotłem węglowym i niewysokie dochody? Wykorzystaj lato i jesień do wymiany "kopciucha" i otrzymaj solidny zwrot kosztów.

 Jak to zrobić?

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu "Czyste Powietrze"? Pomogą w tym eksperci WFOŚiGW, którzy 21 sierpnia między 9.00 a 13.00 będą dyżurować w Gliwicach w mobilnym punkcie przy Palmiarni Miejskiej

Warto postarać się o miejską dotację na wymianę źródeł ciepła. Dzięki zmianom w lokalnych przepisach będzie można otrzymać do 6 tys. zł dla nowej instalacji gazowej, do 10 tys. zł dla pomp ciepła, a nawet 12 tys. zł przy połączeniu z termomodernizacją! Poniżej opisujemy, jak pozyskać wsparcie z miasta krok po kroku.

1. UPEWNIJ SIĘ! Kto może ubiegać się o dotację z miasta?

 • osoba, która poniosła koszt związany ze zmianą ogrzewania na ekologiczne. Warunek: jej mieszkanie nie było wcześniej dotowane!
 • wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku,
 • np. stowarzyszenie

2. UZYSKAJ POZWOLENIA!

Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać zgodę właściciela budynku i lokalu na zmianę sposobu ogrzewania, dodatkowo w przypadku ogrzewania gazowego wymagane jest pozwolenie na budowę z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

3. ZLIKWIDUJ!

Trzeba usunąć wszystkie stare piece, kotły i kuchenki węglowe, i zastąpić je urządzeniami eko. Jeśli tak się nie stanie, dotacja nie będzie przysługiwać.
Czy można pozostawić kominek? Tak, jeden – pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń. Należy pamiętać, że restrykcyjne wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. w zakresie istniejących kominków, zawarte w uchwale antysmogowej, wymuszą ich likwidację lub wymianę!

4. PODŁĄCZ SIĘ LUB ZAINSTALUJ!

Podłącz się do:

 • miejskiej sieci ciepłowniczej (PEC),
 • sieci gazociągowej,

lub zainstaluj:

 • kocioł (automatyczny i bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) na pelet V klasy wg normy PN‑EN 303-5

lub załóż ogrzewanie:

 • elektryczne,
 • olejowe,
 • podpisz umowę z dostawcą gazu lub ciepła z sieci lub energii elektrycznej.

5. ZBIERZ POTRZEBNE DOKUMENTY!

 • zgoda wszystkich właścicieli budynku i lokalu na zmianę systemu ogrzewania, np. w formie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
 • faktury lub rachunki imienne za zakup nowego urządzenia grzewczego, wkładu kominowego lub dobudowanego komina wielopowłokowego– nie mogą być wystawione na działalność gospodarczą!
 • opinia uprawnionego podmiotu, potwierdzająca prawidłowość podłączenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji, w przypadku zmiany ogrzewania na gazowe, olejowe, pelet drzewny
 • protokół odbioru wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
 • protokół sporządzony przez uprawnionego instalatora w przypadku zmiany ogrzewania na elektryczne

6. ZŁÓŻ WNIOSEK PO WYKONANIU INWESTYCJI, czyli:

 • po odbiorze uprawnionego podmiotu w przypadku ogrzewania gazowego, olejowego, na pelet drzewny

lub:

 • po odbiorze przez uprawnionego instalatora w przypadku ogrzewania elektrycznego

albo:

 • po sporządzeniu protokołu uruchomienia dostawy ciepła, jeśli budynek został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej

Pobierz i wypełnij formularz wniosku (ze strony www.gliwice.eu, zakładka Ekologia, odnośnik Jak uzyskać dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania -> Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny lub na stanowisku Wydziału Środowiska UM w Biurze Obsługi Interesanta).

Do wniosku dołączane będą kserokopie dokumentów wymienionych w punkcie 5 – potwierdzone za zgodność z oryginałem, podpisane własnoręcznie przez Ciebie jako wnioskodawcę i opatrzone datą. Wniosek wraz z kompletem załączników złożysz w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego.

Pamiętaj! Wniosek składa się najpóźniej do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. Wnioski rozpatrywane są przez komisję raz na kwartał.

7. KONTROLA – ZGODA – UMOWA

 • w przypadku zakwalifikowania przez komisję Twojego wniosku do dotacji, pracownik Wydziału Środowiska umówi się z Tobą na wizję w mieszkaniu, by potwierdzić wykonanie inwestycji i pełną likwidację starych palenisk węglowych,
 • w przypadku potwierdzenia likwidacji palenisk węglowych zostanie z Tobą podpisana umowa o przyznanie dotacji i na tej podstawie nastąpi wypłata pieniędzy.

8. ILE MOŻNA OTRZYMAĆ OD MIASTA?

 • do 4000 zł
 • do 8000 zł – jeżeli twój budynek został ocieplony do 4 lat wstecz (licząc od daty na protokole końcowym z termomodernizacji). W tym celu musisz przedłożyć dodatkowo protokół z wykonanych prac oraz faktury potwierdzające wykonanie ocieplenia. Jeżeli zostało ono sfinansowane przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię, pobierz kserokopie tych dokumentów od zarządcy lub zarządu wspólnoty/spółdzielni.

Od 1 stycznia 2021 r. zwiększy się poziom dotacji

 • do 6000 zł przy zmianie systemu ogrzewania
 • do 12 000 zł przy termomodernizacji
 • do 10 000 zł do pomp ciepła ze znakiem jakości EHPA-Q lub CEN Heat Pump Keymark.

Podtrzymany zostanie poziom dotacji 4000 zł do kotłów automatycznych na biomasę i kolektorów słonecznych.

Powyższe kwoty będą dotyczyć inwestycji zrealizowanych od 2020 r.!

9. PAMIĘTAJ!

 • Dzięki zmianie lokalnych przepisów możliwe jest powtórne przyznanie dotacji w sytuacji gdy pierwsza dotacja przyznana była do kotła węglowego obecnie nie spełniającego wymogów śląskiej uchwały antysmogowej i przy zastąpieniu go ogrzewaniem innym niż węglowe.
 • Nie będzie już dofinansowania miejskiego do kotłów na paliwa węglowe, montowanych od 2021 r.
 • Dotacje do kotłów spełniających wymogi 5 klasy wg normy PN-EN 303-5 na paliwo stałe (ekogroszek) będą przyznawane do końca 2021 r. tylko dla inwestycji zakończonych do 31 grudnia br.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również