Wiadomości z Gliwic

Ważne dla kierowców i klientów USC!

 • Dodano: 2020-04-23 09:00

Od środy 22 kwietnia w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach obowiązują zmiany w zakresie rejestracji pojazdów i innych dokumentów komunikacyjnych. Podstawą prawną tych zmian jest ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

O CZYM NALEŻY WCZEŚNIEJ WIEDZIEĆ?

1. WAŻNOŚĆ CZASOWEJ REJESTRACJI POJAZDU

Jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiiczasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110284 i 568oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

2. WAŻNOŚĆ DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH

Jeżeli ważność niżej wymienionych dokumentów komunikacyjnych :

1) prawa jazdy,

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

5) legitymacji instruktora nauki jazdy,

6) legitymacji egzaminatora,

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),

8) uprawnień do kierowania pojazdami,

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, TO ICH WAŻNOŚĆ ULEGA PRZEDŁUŻENIU DO DNIA UPŁYWU 60 DNI od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

3. ZAWIESZENIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ALBO STANU EPIDEMII

W przypadku gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ważność tych badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,  w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

JAK POSTĘPOWAĆ, GDY W DOWODZIE REJESTRACYJNYM ZABRAKŁO MIEJSCA NA KOLEJNY WPIS? GDY TRZEBA WPROWADZIĆ DO NIEGO ZMIANY? GDY CHCEMY ZAREJESTROWAĆ POJAZD FABRYCZNIE NOWY, SPROWADZONY Z ZAGRANICY LUB PRZEREJESTROWAĆ GO?

1. Procedura wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpis kolejnego badania technicznego

 1. Wrzuć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów do pojemnika w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego, opisanego „WYDZIAŁ KOMUNIKACJI”
 2. Oczekuj na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Wydziału – ze względów bezpieczeństwa może to potrwać do kilku dni. Zostaniesz poinformowany gdzie i kiedy odebrać dowód rejestracyjny / pozwolenie czasowe.
 3. Zgłoś się wyznaczonego dnia z dowodem osobistym i / lub dokumentami / tablicami o których poinformuje pracownik w rozmowie telefonicznej.

Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się tutaj: https://bip.gliwice.eu/strona=50,8,10

2. Zmiany danych / adnotacje w dowodzie rejestracyjnym

 1. Wrzuć wniosek o dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym wraz z kompletem niezbędnych dokumentów do pojemnika w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego, opisanego „WYDZIAŁ KOMUNIKACJI”
 2. Oczekuj na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Wydziału – ze względów bezpieczeństwa może to potrwać do kilku dni. Zostaniesz poinformowany gdzie i kiedy odebrać dowód rejestracyjny / pozwolenie czasowe.
 3. Zgłoś się wyznaczonego dnia z dowodem osobistym i/lub dokumentami / tablicami o których poinformuje pracownik w rozmowie telefonicznej.

Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się tutaj : https://bip.gliwice.eu/strona=50,112,10

3. Procedura rejestracji pojazdu fabrycznie nowego, sprowadzonego z zagranicy lub przerejestrowanie pojazdu

 1. Wrzuć oryginały wymaganych dokumentów wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty oraz wypełnionym wnioskiem  do pojemnika opisanego „WYDZIAŁ KOMUNIKACJI”:
 • KLIENT INDYWIDUALNY  w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego
 • FIRMY  w Filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A
 1. Oczekuj na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Wydziału – ze względów bezpieczeństwa może to potrwać do kilku dni. Zostaniesz poinformowany gdzie i kiedy odebrać tablice rejestracyjne, pozwolenie czasowe oraz pozostałe dokumenty.
 2. Zgłoś się wyznaczonego dnia z dowodem osobistym.

Informacja o wymaganych do rejestracji pojazdu dokumentach znajduje się pod następującymi adresami:

 1. Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego

https://bip.gliwice.eu/strona=50,60,10

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=9456&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=7121

 1. Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy (wymagany zwrot tablic przy składaniu wniosku)

https://bip.gliwice.eu/strona=50,88,10

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=9462&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=7121

Pamiętaj – pojazd fabrycznie nowy musi mieć ubezpieczenie OC wykupione najpóźniej w dniu rejestracji (w razie wątpliwości skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym).

 1. Przerejestrowanie pojazdu (w przypadku pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście wymagany zwrot tablic przy składaniu wniosku, w przypadku pojazdu już zarejestrowanego w Gliwicach tablice wymagane będą przy odbiorze dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego)

https://bip.gliwice.eu/strona=50,72,10

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=9465&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=15122

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=9466&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=15122

INFORMACJA TELEFONICZNA W SPRAWIE REJESTRACJI POJAZDÓW: 

 • UL. ZWYCIĘSTWA 21  (32) 238-54-85, (32) 238-54-96, (32)  239-13-29, (32) 238-54-03, (32) 238-56-90
 • UL. JASNA 31A             (32) 338-64-57,  (32) 338-64-58, (32) 338-64-59  tylko FIRMY

INFORMACJA TELEFONICZNA W SPRAWIE PRAWA JAZDY (32)239-11-96, (32) 239-11-81, (32)238-56-53, (32)238-54-70

INFORMACJA TELEFONICZNA W SPRAWIE TRANSPORTU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 32) 239-11-72, (32) 239-12-67, (32) 238-54-94

UWAGA! Zmienia się również nieco organizacja obsługi klientów Urzędu Stanu Cywilnego w Gliwicach!

Przypominamy, że:

 • Formalności związane z rejestracją zgonu załatwiane będą na nowym stanowisku obsługiwanym przez wejście od ul. Zwycięstwa (po lewej stronie od głównego wejścia).
 • Wydawanie odpisu z akt stanu cywilnego odbywać się będzie bez zmian, na wniosek przesłany pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub wrzucony do skrzynki znajdującej się przy drzwiach od ul. Wyszyńskiego (w godzinach pracy UM). Odpis wysyłany jest pocztą na adres korespondencyjny.
 • Formalności związane z rejestracją dziecka odbywać się będą przede wszystkim elektronicznie przez epuap, a w przypadku gdy niezbędne jest osobiste stawiennictwo (uznanie dziecka) konieczne będzie wcześniejsze umówienie wizyty przez telefon (32/238-54-54; 32/239-12-80).
 • Sprawy związane z zawarciem związku małżeńskiego cywilnego/wyznaniowego załatwiane są po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu konkretnego terminu (nr tel 32/238-54-54).

Wnioski online w jednym miejscu Pobierz

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.