Wiadomości z Gliwic

Znamy już nowego Starostę Gliwickiego. Sprawdź relację z sesji Rady Powiatu

  • Dodano: 2022-10-31 06:15, aktualizacja: 2022-10-31 20:25

W czwartek, 27 października br. podczas sesji Rady Powiatu Gliwickiego radni przyjęli rezygnację Waldemara Dombka ze stanowiska starosty gliwickiego (tym samym całego zarządu).

Tajne wybory rozstrzygnięte

W wyborach tajnych wybrali nowego starostę gliwickiego, którym został Włodzimierz Gwiżdż oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego w osobach: wicestarosty Adama Wojtowicza (pełnił tę funkcję do tej pory w obecnej kadencji) oraz członka Zarządu Powiatu Gliwickiego, Józefa Kruczka.

– Dziękuję za wybór na stanowisko starosty gliwickiego. Będę robił wszystko, aby sprostać wyzwaniu. Deklaruję współpracę – powiedział Włodzimierz Gwiżdż, starosta gliwicki.

Nowego starostę wybrano w głosowaniu tajnym 14 głosami "za”, wicestarosta otrzymał 17 głosów "za” i członek zarządu 15 głosów "za”.

Uzupełniono także porządek obrad o wybór nowego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego (w miejsce przechodzącego na stanowisko starosty gliwickiego, Włodzimierza Gwiżdża). W wyborach tajnych 15 głosami „za” wybrano do pełnienia tej funkcji radnego, Marka Marcisza – obecnie już wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego.

Andrzej Kurek, przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego w imieniu swoim i wszystkich radnych złożył serdeczne podziękowania za pracę dotychczasowemu Zarządowi Powiatu Gliwickiego w osobach Waldemara Dombka, starosty gliwickiego, Adama Wojtowicza, wicestarosty gliwickiego i Ewy Jurczygi, członka Zarządu Powiatu Gliwickiego.

– Pragnę serdecznie podziękować za współpracę moim członkom Zarządu Powiatu Gliwickiego – Ewie Jurczydze i Adamowi Wojtowiczowi, Radzie Powiatu Gliwickiego, premierowi RP, posłom na Sejm RP, wojewodzie śląskiemu, marszałkowi województwa śląskiego oraz włodarzom gmin powiatu gliwickiego i wszystkim, z którymi przyszło mi pracować. W Samorządzie Powiatu Gliwickiego jestem od 23 lat, na różnych stanowiskach. Teraz będę radnym, deklaruję dalszą współpracę, bo przed nami trudny czas wielu wyzwań i niełatwego budżetu. Jesteśmy jedną drużyną, która pracuje na rzecz Powiatu Gliwickiego – mówił Waldemar Dombek, starosta gliwicki.

Ponadto Rada Powiatu Gliwickiego przyjęła protokół z sesji z dnia 22 września 2022 roku oraz wysłuchała informacji starosty gliwickiego z prac Zarządu Powiatu Gliwickiego pomiędzy sesjami, informacji na temat przeprowadzonej przez przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2021 rok (przeczytał ją Włodzimierz Gwiżdż, wiceprzewodniczący rady Powiatu Gliwickiego) oraz przeprowadzonej przez starostę gliwickiego analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok (przeczytała ja Ewa Jurczyga, dotychczasowa członek Zarządu Powiatu Gliwickiego).

Radni podjęli uchwały m.in. w sprawach: zmiany Uchwały Nr XXXIII/233/2009 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród; uchylenia uchwał Rady Powiatu Gliwickiego w sprawach dotyczących uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej ,,Ostoja” oraz Domu Pomocy Społecznej ,,Zameczek”; w sprawach Statutu Domu Pomocy Społecznej ,,Ostoja” w Sośnicowicach oraz Statutu Domu Społecznej »Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej;  podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Gliwickiego; zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXVII/294/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.;  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2022-2025; zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2022 rok, a także przyjęcia rezygnacji starosty gliwickiego i Zarządu Powiatu Gliwickiego, a także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowej Kaplicy św. Marii Magdaleny wraz z wiata w Goszycach” (w kwocie 20 tys. zł).

Obrady zamknęły sprawy różne i wolne wnioski. Kolejna sesja Rady Powiatu Gliwickiego zaplanowana jest na 24 listopada 2022 roku.

Opisy sylwetek

Włodzimierz Gwiżdż, starosta gliwicki

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i podyplomowych studiów z zakresu zarządzania. Ponad 26 lat pracował w KWK Knurów-Szczygłowice, skąd odszedł na emeryturę jako główny inżynier energomechaniczny. Zawodowo czynny emeryt, zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, które są jego pasją. W samorządzie terytorialnym przez dwie kadencje był radnym Rady Miejskiej w Knurowie, a w latach 2014-2018 radny i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego. Wiceprezes Gliwickiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Posiada liczne uprawnienia branży elektrycznej, energetycznej i OZE, jest członkiem komisji kwalifikacyjnych. Ma doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi. Organizator wielu imprez o charakterze kulturalnym (festyny, wycieczki), charytatywnym i edukacyjnym (seminaria, sympozja, kursy). Lubi rodzinne podróże i spędzanie każdej wolnej chwili z rodziną. Mieszka w Knurowie.

Adam Wojtowicz, wicestarosta gliwicki

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Od 2009 r. do objęcia funkcji członka Zarządu Powiatu Gliwickiego (którą sprawował na przełomie lat 2014/2015) oraz następnie do listopada 2018 r. – dyrektor Zespołu Obsługi Placówek w Wielowsi, wcześniej pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach oraz kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem. Radny Rady Powiatu Gliwickiego w kadencji 2014-2018. Od 2018 roku pełnił funkcję wicestarosty gliwickiego. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Interesuje się sportem, motoryzacją i lokalną historią. Mieszka w Sierotach w gminie Wielowieś.

Józef Kruczek, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Mieszka w Sośnicowicach i tam też pracuje – jest właścicielem firmy, zajmującej się m.in. usługami dostępu do Internetu, tworzeniem sieci światłowodowych. Ma wykształcenie średnie techniczne. W latach 2014-2018 radny Rady Powiatu Gliwickiego. W Radzie Powiatu Gliwickiego łączy swe pasje zawodowe i społecznikowskie. Jego drugą pasję stanowi OZE, czyli odnawialne źródła energii. Żonaty, ma dwoje dzieci.

Marek Marcisz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego

Z wykształcenia geolog górniczy. Pracuje na Politechnice Śląskiej w Gliwicach jako nauczyciel akademicki w stopniu dr hab. inż. Rodowity Ślązak, mieszka w Gierałtowicach. Jest ściśle związany z naszym regionem i jego górniczą specyfiką.  Jego pasje to gry komputerowe, muzyka „hard” i „heavy”, fantastyka w literaturze i filmie oraz świat bezzałogowych statków powietrznych (dronów). Jest żonaty, ma córkę.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również