Wiadomości z Gliwic

Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?

 • Dodano: 2020-04-08 06:45, aktualizacja: 2020-04-08 06:53

Założenie każdej spółki kapitałowej wiąże się z koniecznością uiszczenia stosownych opłat. Nie inaczej jest w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Koszty pojawiające się w tym zakresie uzależnione są od formy założenia takiej spółki.

Formy założenia spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona na dwa różne sposoby:

 • poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego,

 • poprzez system elektroniczny S24.

Pamiętajmy, że próba założenia spółki w innej formie, np. ustnej lub poprzez sporządzenie umowy w zwykłej formie pisemnej, będzie z mocy samego prawa nieważna – sąd rejestrowy odmówi wpisania spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców KRS.

Każda z form powołania do życia spółki z o.o. wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiednich kosztów, w tym opłat rejestracyjnych. Pamiętajmy, że pełnoprawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje bowiem z chwilą jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Notarialna forma założenia spółki z o.o.

Najpopularniejszym sposobem założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Wiąże się to z koniecznością zapłaty:

 • wynagrodzenia notariusza,

 • opłat rejestracyjnych w KRS,

 • podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wysokość opłat notarialnych jest uzależniona od wysokości kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jego minimalna wartość wynosi 5 000 zł – powoduje to, że koszty założenia omawianej spółki są w zasadzie bardzo niewielkie.

Im wyższa wartość wnoszonego kapitału zakładowego, tym wyższa będzie taksa notarialna:

 • jeśli minimalny kapitał zakładowy wynosi dokładnie 5 000 zł – maksymalna taksa pobierana przez notariusza to 160 zł,

 • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 160 zł + 3% od nadwyżki 5 000 zł,

 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki 10 000 zł,

 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki 30 000 zł,

 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki 60 000 zł;

 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki 1 000 000 zł.

Do taksy notarialnej musimy doliczyć także należny podatek VAT, który obecnie wynosi 23%. Dodatkowo musimy liczyć się z kosztami wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę naszej spółki – oryginał aktu zostaje bowiem w kancelarii. Wypisy są potrzebne nie tylko wspólnikom spółki, ale także i sądowi rejestracyjnemu. Koszt jednej strony wypisu to maksymalnie 6 zł + VAT.

Kolejnym kosztem są opłaty rejestracyjne – 600 zł (z czego 500 zł stanowi opłatę za wpis spółki do KRS, zaś 100 zł opłatę za zgłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Powołanie do życia spółki z o.o. to także konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Wysokość PCC stanowi 0,5 % wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt stworzenia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego i jej odpisów oraz koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Aby lepiej zobrazować wysokość należnego podatku posłużmy się przykładem:

 • przy kapitale 5 000 zł PCC wyniesie 21 zł,

 • przy kapitale 10 000 zł PCC wyniesie 45 zł.

Elektroniczna forma założenia spółki z o.o.

Alternatywną metodą założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest skorzystanie z systemu elektronicznego. Powszechnie używa się tutaj pojęcia spółka S24.

Niewątpliwą zaletą tej formy rejestracji jest brak jakichkolwiek kosztów notarialnych (także za wypisy umowy, które w tym przypadku w ogóle się nie pojawiają). Spółkę można założyć samodzielnie, pod warunkiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Inaczej przedstawiają się także opłaty rejestracyjne, wynoszą one:

 • 250 zł za rejestrację spółki w KRS,

 • 100 zł za ogłoszenie rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Spółka z o.o. rejestrowana w trybie elektronicznym także podlega opodatkowaniu PCC – w tym zakresie wysokość opłat jest identyczna, jak w przypadku notarialnego powołania spółki do życia. Pamiętajmy jednak, że obowiązek poprawnego obliczenia podatku i uiszczenia go na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na wspólnikach.

Którą formę rejestracji spółki z o.o. wybrać?

Wybór formy rejestracji spółki z o.o. nie powinien opierać się wyłącznie na kalkulacji kosztów ponoszonych w tym zakresie. O ile bowiem założenie spółki z o.o. w trybie S24 jest tańsze, o tyle wymaga od wspólników skonstruowania poprawnej umowy spółki – a to wymaga wiedzy i doświadczenia, które ma każdy notariusz.

Istnieje jednak inna opcja – osoby, które chcą założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą skorzystać z pomocy kancelarii prawnych specjalizujących się w tym zakresie. Jedną z nich jest np. Inlegis (https://www.inlegis-gliwice.pl). Kancelaria ta specjalizuje się m.in. kompleksowej obsłudze prawnej wszystkich spółek prawa handlowego, łącznie z przeprowadzeniem wspólników przez całą procedurę powołującą do życia daną spółkę. Warto rozważyć skorzystanie z takiej opcji pomocy, szczególnie jeśli nie posiadamy dostatecznej wiedzy prawnej.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.