Wiadomości z Gliwic

Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?

 • Dodano: 2020-04-08 06:45, aktualizacja: 2020-04-08 06:53

Założenie każdej spółki kapitałowej wiąże się z koniecznością uiszczenia stosownych opłat. Nie inaczej jest w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Koszty pojawiające się w tym zakresie uzależnione są od formy założenia takiej spółki.

Formy założenia spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona na dwa różne sposoby:

 • poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego,

 • poprzez system elektroniczny S24.

Pamiętajmy, że próba założenia spółki w innej formie, np. ustnej lub poprzez sporządzenie umowy w zwykłej formie pisemnej, będzie z mocy samego prawa nieważna – sąd rejestrowy odmówi wpisania spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców KRS.

Każda z form powołania do życia spółki z o.o. wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiednich kosztów, w tym opłat rejestracyjnych. Pamiętajmy, że pełnoprawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje bowiem z chwilą jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Notarialna forma założenia spółki z o.o.

Najpopularniejszym sposobem założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Wiąże się to z koniecznością zapłaty:

 • wynagrodzenia notariusza,

 • opłat rejestracyjnych w KRS,

 • podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wysokość opłat notarialnych jest uzależniona od wysokości kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jego minimalna wartość wynosi 5 000 zł – powoduje to, że koszty założenia omawianej spółki są w zasadzie bardzo niewielkie.

Im wyższa wartość wnoszonego kapitału zakładowego, tym wyższa będzie taksa notarialna:

 • jeśli minimalny kapitał zakładowy wynosi dokładnie 5 000 zł – maksymalna taksa pobierana przez notariusza to 160 zł,

 • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 160 zł + 3% od nadwyżki 5 000 zł,

 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki 10 000 zł,

 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki 30 000 zł,

 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki 60 000 zł;

 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki 1 000 000 zł.

Do taksy notarialnej musimy doliczyć także należny podatek VAT, który obecnie wynosi 23%. Dodatkowo musimy liczyć się z kosztami wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę naszej spółki – oryginał aktu zostaje bowiem w kancelarii. Wypisy są potrzebne nie tylko wspólnikom spółki, ale także i sądowi rejestracyjnemu. Koszt jednej strony wypisu to maksymalnie 6 zł + VAT.

Kolejnym kosztem są opłaty rejestracyjne – 600 zł (z czego 500 zł stanowi opłatę za wpis spółki do KRS, zaś 100 zł opłatę za zgłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Powołanie do życia spółki z o.o. to także konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Wysokość PCC stanowi 0,5 % wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt stworzenia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego i jej odpisów oraz koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Aby lepiej zobrazować wysokość należnego podatku posłużmy się przykładem:

 • przy kapitale 5 000 zł PCC wyniesie 21 zł,

 • przy kapitale 10 000 zł PCC wyniesie 45 zł.

Elektroniczna forma założenia spółki z o.o.

Alternatywną metodą założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest skorzystanie z systemu elektronicznego. Powszechnie używa się tutaj pojęcia spółka S24.

Niewątpliwą zaletą tej formy rejestracji jest brak jakichkolwiek kosztów notarialnych (także za wypisy umowy, które w tym przypadku w ogóle się nie pojawiają). Spółkę można założyć samodzielnie, pod warunkiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Inaczej przedstawiają się także opłaty rejestracyjne, wynoszą one:

 • 250 zł za rejestrację spółki w KRS,

 • 100 zł za ogłoszenie rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Spółka z o.o. rejestrowana w trybie elektronicznym także podlega opodatkowaniu PCC – w tym zakresie wysokość opłat jest identyczna, jak w przypadku notarialnego powołania spółki do życia. Pamiętajmy jednak, że obowiązek poprawnego obliczenia podatku i uiszczenia go na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na wspólnikach.

Którą formę rejestracji spółki z o.o. wybrać?

Wybór formy rejestracji spółki z o.o. nie powinien opierać się wyłącznie na kalkulacji kosztów ponoszonych w tym zakresie. O ile bowiem założenie spółki z o.o. w trybie S24 jest tańsze, o tyle wymaga od wspólników skonstruowania poprawnej umowy spółki – a to wymaga wiedzy i doświadczenia, które ma każdy notariusz.

Istnieje jednak inna opcja – osoby, które chcą założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą skorzystać z pomocy kancelarii prawnych specjalizujących się w tym zakresie. Jedną z nich jest np. Inlegis (https://www.inlegis-gliwice.pl). Kancelaria ta specjalizuje się m.in. kompleksowej obsłudze prawnej wszystkich spółek prawa handlowego, łącznie z przeprowadzeniem wspólników przez całą procedurę powołującą do życia daną spółkę. Warto rozważyć skorzystanie z takiej opcji pomocy, szczególnie jeśli nie posiadamy dostatecznej wiedzy prawnej.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.