Wiadomości z Gliwic

Zakład pracy chronionej - czym jest i co należy o nim wiedzieć?

  • Dodano: 2020-01-31 07:15, aktualizacja: 2020-02-01 13:23

Zakładów pracy chronionej z roku na rok przybywa. W całej Polsce jest ich obecnie kilkaset. Nic w tym dziwnego. Z jednej strony proces aktywizacji osób niepełnosprawnych nabrał rozpędu, z drugiej przedsiębiorstwa chętnie korzystają z przywilejów przysługujących ZPChom. Jakie to uprawnienia i czy każde przedsiębiorstwo może zatrudniać osoby niepełnosprawne?

Zakład pracy chronionej - co to jest i jak działa?

Zakład pracy chronionej, w skrócie ZPCh, to w dużym uproszczeniu przedsiębiorstwo zatrudniające osoby niepełnosprawne. Aby stać się takim zakładem pracy, należy jednak uzyskać wcześniej odpowiedni status prawny, który nadaje wojewoda w drodze decyzji administracyjnej. Ideą przyświecającą takiej organizacji jest aktywizacja osób z orzeczonym wyższym stopniem niepełnosprawności. Do uzyskania zatem statusu zakładu pracy chronionej nie wystarczy wyłącznie zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Przedsiębiorstwo musi przede wszystkim stworzyć tzw. stanowisko pracy chronionej. Jest to równoznaczne z tym, że pracodawca dostosowuje miejsce pracy do osoby wykonującej obowiązki zawodowe. To jednak nie koniec wymagań.

ZPCh - na jakich warunkach?

Utworzenie zakładu pracy chronionej we własnej firmie wymaga zgody wojewody. Przed złożeniem stosownego pisma należy jednak spełnić ściśle określone warunki, a mianowicie:

  • przez minimum 12 miesięcy prowadzić działalność gospodarczą,
  • co najmniej 25 pracowników musi być zatrudnionych na pełnym etacie,
  • zapewniać specjalistyczną i doraźną opiekę medyczną, w tym także poradnictwo oraz usługi rehabilitacyjne,
  • pomieszczenia oraz obiekty w miejscu pracy powinny spełniać wymogi BHP,
  • wspomniane pomieszczenia i obiekty muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • firma osiąga przez co najmniej 6 miesięcy wskaźniki, które ściśle opisuje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku. co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych, stanowią osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo o co najmniej 30% pracowników stanowią osoby niewidome, psychicznie chore lub upośledzone umysłowo, zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Należy pamiętać, że naruszenie tych zasad przy posiadanym statusie ZPCh może skutkować jego utratą. Warto też pamiętać, że zatrudnionej osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługują także pewne przywileje jak np. zakaz pracy w godzinach nocnych, praca po godzinach wyłącznie za pozwoleniem lekarza czy dodatkowe 15 minut przerwy w ramach stałego wynagrodzenia. Zauważmy, że polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej przystosowują swoje miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tylko w połowie 2019 roku we wszystkich polskich województwach liczba wszystkich zakładów pracy chronionej wyniosła niemal 900. Wszystko wskazuje na to, że status ZPCh mogą otrzymać zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa o różnym charakterze działalności. Stąd też wiele spółek jak chociażby firma sprzątająca z Gliwic z powodzeniem funkcjonują jako zakłady pracy chronionej.

Uprawnienia, czyli jakie ulgi przysługują zakładom pracy chronionej?

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, otrzymują pewne uprawnienia i przywileje. Należą do nich m.in. zwolnienia z podatków rolnego, leśnego, a także od nieruchomości oraz czynności cywilnoprawnych. Do tego dochodzi część zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z pierwszego przedziału skali podatkowej, jak również część opłat za wyjątkiem opłaty skarbowej oraz opłat o charakterze sankcyjnym. Dodajmy także, że firmy, w których pracują osoby o orzeczonej niepełnosprawności mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń dla tychże osób. Jeśli natomiast przedsiębiorstwo ubiega się o zwrot kosztów bądź kredyt np. na rozbudowę czy modernizację zakładu pracy chronionej, może zwrócić się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Od Gliwic po Suwałki, czyli gdzie szukać pracy w ZPCh

Oferty pracy w zakładach pracy chronionej dostępne są obecnie na wyciągnięcie ręki. Jednym z najpopularniejszych źródeł wydaje się internet, jednak osoby, które udadzą się do urzędu pracy również powinny znaleźć interesujące oferty. Przykładowo mieszkańcy Gliwic mogą przeglądać oferty na stronie urzędu pracy. Podobnie rzecz przedstawia się w innych miastach. Najlepszym jednak sposobem znalezienia pracy są rekomendacje znajomych. Jeśli mamy taką szansę, z pewnością dobrze jest z nich korzystać. W każdym razie firmy coraz chętniej zatrudniają osoby niepełnosprawne, dlatego warto uważnie śledzić oferty pracy w ZPCh.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.