Historia herbu miasta - Gliwice

Pierwszy herb Gliwic pojawił się prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku. Najstarszy jego wizerunek widnieje na pieczęci przy dokumencie wystawionym w 1400 roku przez burmistrza i radę miejską. Herb ten był zbliżony do dzisiejszego i składał się z półorła i wieży obronnej. Bez większych zmian pozostawał w użyciu do początku XVII wieku.

Herb Miasta Mikołów

Za opór przeciw duńskim wojskom Ernesta Mansfelda cesarz Ferdynand II obdarzył Gliwice przywilejami, w tym nowym herbem. Herb ten przedstawiał wieżę z otwartą do połowy bramą, nad którą znajdowała się Matka Boska z Dzieciątkiem. Na bramie znajdowały się skrzyżowane gałęzie palmowe, a pośrodku duża litera F powyżej rzymska cyfra II. Po lewej stronie (prawej herbowej) widniał czarny półorzeł w czerwonym polu przeciętym białą belką (herb cesarstwa na tle rodowego herbu Habsburgów - zwierzchników miasta), po prawej stronie (lewa herbowa) znajdował się złoty półorzeł na błękitnym tle (herb Piastów górnośląskich - założycieli miasta). Herb ten poddawany licznym drobnym zmianom przestał funkcjonować dopiero krótko po zakończeniu II wojny światowej. Do dziś znajduje się na wielu zabytkowych budynkach w mieście.

Informacje pochodzą ze strony Urzędu Miejskiego w Gliwicach www.um.gliwice.pl