Wiadomości z Gliwic

15 lat repatriacji w Gliwicach

  • Dodano: 2021-11-03 07:30, aktualizacja: 2021-11-03 07:36

Gliwice już od 15 lat przyjmują rodziny repatrianckie, pomagają im odnaleźć się w nowej rzeczywistości i stwarzają najlepsze warunki do osiedlenia.

Obecnie w naszym mieście mieszka 17 repatrianckich rodzin, w 2022 r. przyjadą cztery kolejne. Z okazji jubileuszu 15-lecia działalności repatriacyjnej w Gliwicach, w Centrum 3.0 przy ul. Studziennej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu z rodzinami repatrianckimi.

– Zdaję sobie sprawę, jak skomplikowane były losy państwa przodków, są one przecież częścią dziejów naszego narodu. Tym bardziej cieszę się, że to właśnie w Gliwicach znaleźliście Państwo swój nowy dom i mam nadzieję, że jesteście i będziecie tu szczęśliwi. Gliwice zawsze miały i mają otwarte serce dla repatriantów. Serdecznie dziękuję wszystkim instytucjom i osobom za pracę na każdym etapie procesu repatriacji. To dzięki państwa współpracy i ogromnemu zaangażowaniu udaje się skutecznie realizować politykę repatriacyjną – mówiła podczas spotkania z repatriantami Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za sprawy społeczne.

Trochę o repatriantach

Repatrianci to osoby pochodzenia polskiego powracające do ojczyzny i nabywające polskie obywatelstwo. Prawo to przysługuje wyłącznie osobom, które posiadają polskiego obywatelstwo i pragną przesiedlić się na stałe do Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o repatriacji umożliwia powrót do kraju tym osobom, bądź ich potomkom, którzy na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych i politycznych nie mogły się w Polsce nigdy osiedlić. W powrocie do kraju pomagają kompetentne osoby i instytucje, m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Śląski Urząd Wojewódzki, Urzędy Miejskie, Powiatowe Urzędy Pracy i Ośrodki Pomocy Społecznej.  Repatriacja dotyczy osób, które 1 stycznia 2001 r. na stałe mieszkały na terytorium obecnej Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, a także azjatyckiej części Rosji.
Gliwice zawsze ciepło witają repatriantów

W Gliwicach program repatriacji ma już 15 lat! Rozpoczął się od uchwały podjętej przez Radę Miejską w 2006 r. W pierwszych latach przyjmowana była jedna rodzina rocznie, ale od 2018 r Miasto zaprasza więcej rodzin. W 2021 r. były to już trzy rodziny, w 2022 r. planowane jest przyjęcie kolejnych czterech. Rodziny, które adaptują się do polskiego życia w Gliwicach, to rodziny które otrzymały najwyższą punktację Komisji ds. oceny wniosków repatriantów zainteresowanych osiedleniem.

– Do Polski wróciłam w 1948 r. Najpierw do Zakopanego, gdzie czekał na nas mój tata. Przyjechałam z dawnego Związku Radzieckiego. Po zdaniu matury i ukończeniu studiów farmaceutycznych w Krakowie przyjechałam za mężem do Gliwic. Mieszkam tu 50 lat. To jest mój prawdziwy dom. Gliwice bardzo serdecznie przyjmują repatriantów, obok Wrocławia to główny cel przesiedleń dla repatriantów – mówi Krystyna Jurczewska-Płońska, repatriantka i prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach.

Miasto Gliwice jest otwarte na przyjęcia repatriantów i podejmuje szeroko zakrojone  działania, by stworzyć im najlepsze warunki do osiedlenia.

– Od 2006 r. Miasto Gliwice prowadzi niezmienną politykę repatriacyjną. Dotychczas udało się sprowadzić już 52 osoby, które w naszym mieście urządziły sobie życie po nowemu, przystosowując się do polskich warunków. Gliwiczanie zawsze serdecznie przyjmują repatriantów. Stwarzamy nowym mieszkańcom warunki pozwalające na szybką adaptację – mówi Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, zajmująca się repatriacją.

Miasto pomaga repatriantom m.in. w znalezieniu zatrudnienia, załatwieniu spraw urzędowych, organizacji nauki języka polskiego czy zapewnieniu edukacji szkolno-przedszkolnej.

Przez ostatnie 15 lat do naszego miasta przyjechało 17 rodzin – 2 z Uzbekistanu i 15 z Kazachstanu. Jedna rodzina zamieszkała w Łabędach, 4 w Śródmieściu, 2 na Sikorniku, 2 na Trynku, jedna w Sośnicy, jedna w Szobiszowicach i sześć na Zatorzu. W 2016 r. w Gliwicach świat powitał Michałek, synek repatriantów, a w 2021 r. mała Zosia.
Zgodnie z zapisami ustawy o repatriacji, miasto otrzymuje z budżetu państwa środki na pomoc w zorganizowaniu nowego życia repatriantów.

Dotychczas na remonty mieszkań komunalnych, które otrzymują repatrianci i ich wyposażenie Miasto pozyskało z budżetu państwa dotacje w łącznej wysokości 2 776 605 zł.

Podejmowane są też inne inicjatywy, które maja na celu wsparcie repatriantów  nowym miejscu pobytu, np. w 2011 r. z inicjatywy pracowników OPS uruchomiono w Gliwicach program integrujący środowisko repatriantów zakończony wystawą fotograficzną i degustacją potraw z Kazachstanu i Uzbekistanu przygotowanych przez repatriantki. Działania Miasta są pokazywane w kraju jako przykład dobrych praktyk w zakresie organizacji procesu repatriacji.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również