Wiadomości z Gliwic

Coraz bliżej Centrum Przesiadkowego w Gliwicach

  • Dodano: 2020-07-12 08:30, aktualizacja: 2020-07-14 22:20

W toku są procedury przetargowe związane z kolejnymi etapami przygotowań do budowy Centrum Przesiadkowego w Gliwicach – trwa weryfikacja ofert w przetargu na wybór inżyniera kontraktu, a do finału zmierza postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.

Przypomnijmy, że nowoczesne Centrum Przesiadkowe chciały wybudować trzy podmioty: Budimex S.A., konsorcjum firm: Warbud S.A i Eurovia Polska S.A. oraz konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i PRUiM SA. Najkorzystniejszą ofertę złożyły Mostostal z PRUiM-em, lecz wybór ten został zakwestionowany przez Warbud z Eurovią – 11 maja konsorcjum to złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny rozprawa odbyła się 1 lipca, a dwa dni później KIO ogłosiło oddalenie odwołania.

– Tym samym Miasto Gliwice może kontynuować procedurę przygotowań do zawarcia umowy na roboty budowlane poprzez skierowanie dokumentów postępowania przetargowego do kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – podkreśla Mariusz Komidzierski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów UM w Gliwicach.

-Ustawowy okres na przeprowadzenie kontroli wynosi maksymalnie 30 dni. Po jej pozytywnym zakończeniu zamawiający (Miasto Gliwice) będzie mógł zawrzeć umowę na roboty budowlane. – Zakładając brak uwag ze strony Prezesa UZP szacujemy, że będzie to możliwe pod koniec sierpnia – dodaje Mariusz Komidzierski.

Trwa intensywna weryfikacja ofert w przetargu na wybór inżyniera kontraktu, otwartych 28 maja. Propozycje złożyło 17 podmiotów. Najniższa opiewa na kwotę ok. 1,15 mln zł, a najwyższa – ok. 4,88 mln zł. Rozstrzygnięcie – w nadchodzącym czasie.

Budowa nowoczesnego Centrum Przesiadkowego gruntownie zmieni wygląd centrum Gliwic

Wykonawca zajmie się najpierw przebudową ul. Składowej i fragmentu ul. Toszeckiej oraz odcinka ul. Tarnogórskiej. Nowe oblicze zyska następnie plac przed dworcem PKP oraz plac Piastów. Przebudowana zostanie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, ul. Na Piasku oraz fragmenty ul. Jagiellońskiej, Piwnej i Zwycięstwa. Dzięki tej inwestycji transport miejski skupiony zostanie w jednym miejscu, zwiększy się standard obsługi i usprawni przemieszczanie podróżnych. Centrum całkowicie zmieni też i odświeży wygląd śródmieścia, tworząc przyjazną przestrzeń miejską.

W ramach inwestycji powstanie m.in. nowy zadaszony dworzec autobusowy wraz z budynkiem głównym obsługi pasażerskiej, usługowym budynkiem pomocniczym i tunelem łączącym Centrum Przesiadkowe z dworcem PKP oraz z południową stroną miasta. Będzie to nowoczesny obiekt, zintegrowany z dworcem kolejowym systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, z miejscami postojowymi dla samochodów i infrastrukturą rowerową oraz zapleczem komercyjnym.

W ramach robót drogowych zostanie m.in. zmieniona konstrukcja jezdni ulic, powstaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, pojawi się nowe oświetlenie uliczne. Niezbędna będzie także budowa nowych i przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu. Ul. Składowa zostanie połączona z ul. Toszecką. Natomiast na przedłużeniu ul. Udzieli zaplanowano ciąg dla pieszych i rowerów, łączący okolice ulic Kolberga i Tarnogórskiej z Centrum Przesiadkowym. Miasto planuje także montaż instalacji fotowoltaicznej, która będzie zasilała Centrum Przesiadkowe w energię elektrycznej.

Na realizację Centrum Przesiadkowego w Gliwicach (w ramach projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”) miasto otrzymało 129 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również