Wiadomości z Gliwic

Gliwice będą cyfrowo zarządzać deszczówką

  • Dodano: 2022-02-10 07:00, aktualizacja: 2022-02-09 19:45

Gliwickim rozwiązaniem wspierającym skuteczne i efektywne zarządzanie deszczówką jest budowa elektronicznego systemu pozyskującego i przetwarzającego dane z urządzeń pomiarowych zamontowanych na terenie miasta.

System ten wykona dla Gliwic wyłoniona w przetargu spółka RETENCJAPL z Gdańska.

Inteligentny system

W ciągu najbliższego roku firma ta przygotuje i zainstaluje w newralgicznych punktach gliwickiej sieci kanalizacji deszczowej urządzenia oraz stacje pomiarowe i hydrologiczne, składające się wraz z aplikacją i elektroniczną bazą danych na system monitorowania wysokości opadów i poziomu wody w Kłodnicy, jej dopływach i w zbiornikach retencyjnych oraz na system pomiaru przepływu wody w kanalizacji deszczowej. RETENCJAPL wykona również cyfrowy model hydrodynamiczny pozwalający na symulowanie pracy sieci odwodnieniowej dla różnych scenariuszy opadowych. W ten sposób Gliwice będą lepiej przygotowane na nagłe zdarzenia pogodowe – szczególnie gwałtowne deszcze nawalne, miejscowe podtopienia lub fale powodziowe. Całość dopełni oprogramowanie pozwalające na ewidencjonowanie i zarządzanie eksploatacją systemu kanalizacji deszczowej.

Tak nowoczesne podejście nie jest jeszcze w Polsce powszechne. Gliwice dołączą do wąskiej grupy samorządów, w których stawia się na inteligentny system zarządzania siecią kanalizacji deszczowej.

Cyfrowe zarządzanie deszczówką ułatwi zarówno nadzór nad nią, jak i kompleksowe planowanie przyszłych miejskich inwestycji związanych z modernizacją lub budową infrastruktury odwodnieniowej. Obecnie znaczna część Gliwic posiada już system kanalizacji deszczowej, tereny odwadniane są ponadto za pomocą rowów, niemniej w rejonie ścisłego, szczelnie zabudowanego centrum – na starówce – istnieje system kanalizacji ogólnospławnej, do której spływają zarówno ścieki, jak i wody opadowe. Działanie tego systemu w razie gwałtownych deszczy nawalnych może zostać zakłócone, a jednym ze sposobów zapobieżenia tej sytuacji jest stworzenie elektronicznego systemu monitorowania przepustowości kanałów i przepływu wody do zbiorników retencyjnych. W ten sposób w pełni cyfrowe podejście do gospodarowania wodami gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa miastu i jego mieszkańcom.

Koszt prac związanych z budową inteligentnego systemu zarzadzania siecią kanalizacji deszczowej to niemal 4,2 mln zł. Zadanie będzie realizowane w ramach II etapu projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” objętego dofinansowaniem unijnym w wysokości 2,9 mln zł.

– Podpisaliśmy umowę na budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej. Wpisuje się ona w wachlarz zadań podejmowanych przez miasto na rzecz zapobiegania podtopieniom, powodziom i okresowym suszom. Zadanie jest unikatowe w skali Polski – niewiele miast dysponuje takim systemem. Cyfrowe zarządzanie deszczówką to nowa jakość w gospodarowaniu wodami opadowymi i planowaniu przyszłych miejskich inwestycji związanych z infrastrukturą odwodnieniową – komentuje prezydent Gliwic Adam Neuman.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również