Wiadomości z Gliwic

Gliwice: Mieszkańcy mają czas na wymianę dokumentów komunikacyjnych

 • Dodano: 2020-06-18 09:15

Wszystkim zaniepokojonym czasowym ograniczeniem pracy Wydziału Komunikacji przy ul. Zwycięstwa przypominamy, że zgodnie z obowiązującą nowelizacją tzw. ustawy o COVID-19 z 31 marca 2020 roku dokumenty komunikacyjne zachowują ważność do 31 grudnia br.!

REJESTRACJA POJAZDÓW

Terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wydłuża się (z 30 dni) do 180 dni. Właściciel pojazdu bez ponoszenia kary (na terenie Polski) ma czas 180 dni na:

 • rejestrację pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE
 • zgłoszenie nabycia lub zbyciu pojazdu
 • zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym (zm. właściciela, brak miejsca na przegląd)

Ww. informacje dostępne są również na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wiecej-czasu-na-rejestracje-pojazdu-sprowadzonego-z-ue

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI NA TERENIE POLSKI

W przypadku gdy ważność:

 • prawa jazdy,
 • pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • świadectwa kierowcy,
 • legitymacji instruktora nauki jazdy,
 • legitymacji egzaminatora,
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
 • uprawnień do kierowania pojazdami,
 • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Powyższe zapisy reguluje ustawa z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568, 695)

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.