Wiadomości z Gliwic

Gliwice rozpoczynają prace nad nowym Studium

  • Dodano: 2021-10-15 07:15, aktualizacja: 2021-10-15 07:20

Na wrześniowej sesji gliwiccy radni zadecydowali o przystąpieniu do sporządzania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.

Dokument będzie podstawą do uchwalenia w przyszłości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dlatego gliwiczanie, składając do niego wnioski, mogą się wypowiedzieć na temat oczekiwań dotyczących nie tylko przyszłego kształtu swojego sąsiedztwa, ale i całego miasta. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

Studium to dokument strategiczny, określający politykę przestrzenną w odniesieniu do całego miasta. Jego zadaniem jest diagnoza istniejącego stanu oraz wyznaczenie kierunków zagospodarowania miejskiej przestrzeni. Nie jest aktem prawa miejscowego, ale stanowi podstawę do uchwalenia mpzp – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany

Obowiązujące obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice zostało uchwalone w grudniu 2009 r. W ciągu ponad 10 lat, które minęły od przyjęcia tego dokumentu, zmieniły się zarówno uwarunkowania prawne, jak i gospodarcze oraz społeczne. Studium wymaga więc dostosowania do aktualnych realiów i oczekiwań mieszkańców oraz inwestorów.

– Opracowywanie nowego dokumentu będzie procesem wieloetapowym, otwartym dla wszystkich zainteresowanych, niemniej ujętym w ramy trybu określonego precyzyjnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – podkreśla Iwona Pylypenko-Wilk, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w którym powstanie nowe Studium. – Przed nami wiele miesięcy intensywnych prac nad stworzeniem wspólnie dokumentu, który na następne lata zdefiniuje kierunki rozwoju przestrzennego Gliwic – dodaje Iwona Pylypenko- Wilk.

Do 30 listopada każdy, niezależnie od tego, czy jest właścicielem nieruchomości, mieszkańcem miasta, potencjalnym inwestorem, wypowiada się w kwestii jednostkowej czy też dotyczącej osiedla, dzielnicy lub całego miasta, będzie mógł złożyć wniosek do Studium. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i trybu składania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu/ogloszenie-prezydenta-miasta-gliwice-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-studium) oraz w portalu planistycznym
(Studium w opracowaniu) dostępnym pod adresem: msip.gliwice.eu.

Z racji tego, że Studium powiązane będzie z tworzoną równolegle nową strategią miasta „Gliwice 2040”, na jego potrzeby wykorzystane zostaną również informacje i postulaty zebrane podczas spotkań strategicznych z mieszkańcami poszczególnych dzielnic.

– Na późniejszym etapie, kiedy projekt nowego Studium będzie już zarysowany, planujemy spotkania z Radami Dzielnic i konsultacje społeczne. Sporządzony projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu, odbędzie się również dyskusja publiczna nad  zaproponowanymi rozwiązaniami – zapowiada naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego UM.

– Rozpoczynamy prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. To ważny dokument, od którego zależy, jak w następnych latach będzie wyglądać nasze miasto i jak będzie kształtował się jego długofalowy rozwój. Zaglądając do Studium, dowiemy się m.in., gdzie będzie mogło rozwijać się mieszkalnictwo, usługi i przemysł, jak może zostać  rozbudowana sieć transportu publicznego czy system ścieżek rowerowych. Zachęcam więc do jak najaktywniejszego składania wniosków do tego dokumentu, aby tak ważne dla Gliwic kwestie ustalać wspólnie – mówi Aleksandra Wysocka, zastępczyni prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za planowanie przestrzenne w mieście.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.