Gliwice - portal miejski mojeGliwice.pl

Wiadomości z Gliwic

Jednym głosem o miejskich finansach

  • Dodano: 2017-09-11 09:00

Na ostatniej sesji Rady Miasta jednogłośnie przyjęto uchwały wprowadzające konieczne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice (WPF) oraz w jego tegorocznym budżecie.

W WPF dokonano kolejnej aktualizacji wysokości środków zabezpieczonych w 2017 r. na świadczenia pracownicze (do poziomu ponad 344 mln zł). Wprowadzono również niezbędne zmiany w wykazie miejskich przedsięwzięć wieloletnich. 16 korekt dotyczyło projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, a 26 – przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych. – Skutek finansowy tych zmian to zwiększenie łącznych nakładów o 75,4 mln zł – doprecyzował skarbnik miasta Ryszard Reszke. Dołączona na sesję autopoprawka dotyczyła jednego przedsięwzięcia z dofinansowaniem unijnym oraz czterech realizowanych ze środków własnych.

W tegorocznym budżecie miasta dokonane zostały natomiast konieczne zmiany w planie dochodów i wydatków. Dochody zmniejszyły się o 2 mln 455 tys. zł, a wydatki o 7 mln 660 tys. zł. W rezultacie o 5 mln 205 tys. zł. zmalał deficyt budżetowy.

Dochody bieżące miasta powiększyły się o środki z budżetu UE w wysokości 785 tys. zł, które powiązane są z pięcioma projektami w gliwickich jednostkach oświatowych oraz projektem prowadzonym przez GCOP. Poza tym dochody bieżące miasta zmniejszyły się o kwotę pół mln zł w źródle „Odsetki od źródeł finansowych prowadzonych na rachunkach bankowych”.

Ma to związek z bardzo niskimi stopami procentowymi i wysokością odsetek z tego tytułu, które są mniejsze od przewidywanych – wyjaśniał w trakcie obrad skarbnik miasta Ryszard Reszke.

W dochodach majątkowych miasta (pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) wprowadzono zmniejszenie o kwotę 2 mln 769 tys. zł. To efekt przesunięcia realizacji kilku projektów z dofinansowaniem unijnym na kolejny rok.

Zmniejszenie o kwote 5 mln 944 tys. zł nastąpiło też w grupie wydatków na przedsięwzięcia finansowane z UE. Ma to związek z przesunięciem wykonania kilku inwestycji unijnych na rok 2018.

Po wszystkich zmianach budżet miasta po stronie dochodów zamyka się w kwocie 1 mld 163 mln zł, a po stronie wydatków – 1 mld 302 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie 139 mln zł.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.